Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Euróban meghatározott munkabér és adóinak könyvelése

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. november 12. (Számviteli Levelek 435. szám, 8362. kérdés)

Kérdés: A Számviteli Levelek 434. számában a 8355. kérdésre adott válaszban foglalkoztak az euróban meghatározott munkabér adóival, kitérve arra is, hogy mely esetekben keletkezhet árfolyam-különbözet. A kérdező arra is választ várt, hogy van-e eltérés, ha a kifizetés a forintban vezetett bankszámláról, illetve az euróban vezetett bankszámláról történik. A válasz nehezen értelmezhető konkrét értékek (összegek), illetve számlaösszefüggések hiányában. Szíveskedjenek az árfolyam-különbözetek keletkezését külön-külön bemutatni, egyrészt a forintbankszámláról, illetve az euróbankszámláról történő kifizetéshez kapcsolódóan, másrészt azt is, ha a társaság a könyveit euróban, illetve forintban vezeti.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]adó- és járulékbevallásába, de ezen forintösszegeket nem kell könyvelni.Könyvelni akkor kell, amikor a forintban megállapított társadalombiztosítási járulékot és személyi jövedelem-adót az adóhatósághoz befizetik, de nem forintban kell könyvelni, hanem euróban. Ha csak euróban vezetett bankszámlája van a társaságnak, az átutaláshoz forintot kell vásárolnia. Ha egy euróért 348 forintot ad a bank, akkor a 259 ezer forintért 743 eurót, a 210 ezer forintért (kerekítve) 603 eurót kell a társaságnak fizetnie. Könyvelése euróban: T 384 - K 3861 (743+603 = 1346 euró).Az adó és járulék forintban történő átutalásakor könyvelendő: T 463-1 - K 384, 743 euró és T 462 - K 384, 603 euró. A könyvelés után a 463-1, illetve a 462. számláknak Tartozik egyenlege van (3,3 euró), amely árfolyamveszteség (T 8762 - K 463-1, 462), mivel a forintra történő átváltás az euró bekerülési árfolyamánál alacsonyabb értéken történt.Euróban történő könyvvezetés mellett is lehet a társaságnak forintot tartalmazó bankszámlája, amelyről az adó- és járuléktartozását átutalhatja. Könyvelni ez esetben is euróban kell az átutalást, mivel a könyvviteli nyilvántartásait euróban vezeti.Kérdés, mennyi eurót kell könyvelni? Attól függ, hogy mennyi volt a forint bekerülési értéke euróban. Tételezzük fel, hogy 1 forintért 0,00285 eurót adott a társaság, akkor ennyi az egy forint bekerülési értéke euróban. Ez esetben a 259 E Ft bekerülési értéke 738 euró, a 210 E Ft bekerülési értéke 599 euró.Az adó és járulék forintban történő átutalásakor könyvelendő: T 463-1 - K 384, 738 euró és T 462 - K384, 599 euró. Ez esetben a 463-1, illetve a 462. számlákon mutatkozó egyenleget árfolyamnyereségként kell könyvelni: T 463-1, 462 - K 9762 (2+1 = 3 euró).Az euróban meghatározott munkabért terhelő adó és járulék euróban kifizetett összege (740+600) levonása után a 471. Jövedelemelszámolási számla egyenlege mutatja euróban a kifizetendő nettó munkabért. Ennek a kifizetéséhez (átutalásához, T 471 - K 382, 3861) euróban történő könyvvezetés mellett nem kapcsolódik árfolyam-különbözet. Ha a kifizetés (átutalás) a forintbankszámláról történik, akkor is euróban kell könyvelni. Hogy mennyit, az attól függ, mennyi volt a forint bekerülési értéke euróban. (Afenti feltételezéssel élünk: egy forint 0,00285 euró.)A munkavállaló - példánk szerinti - nettó munkabére 2660 (4000-740-600) euró, amelyért forintban 360 Ft/euró árfolyamon 957,6 E Ft-ot kell a forintbankszámláról fizetni, de euróban kell könyvelni: T3861 - K 3869.Ha a forint bekerülési árfolyama 0,00285 euró, akkor a 957,6 E Ft a bankszámlán (kerekítve) 2729 euró értéken szerepel, könyvelése euróban: T 3869 - K 384. A 3869. számla egyenlege árfolyam-különbözet, amely jelen esetben árfolyamveszteség, a forint eurós nyilvántartás szerinti értéke kevesebb, mint amennyiért azért eurót vásárolt (T 8762 - K 3869).Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a társaság a könyveit forintban vezeti?A munkavállalót megillető tárgyhavi bruttó 4000 eurós munkabérét a tárgyhó utolsó napján meglévő - a társaság által választott - euróárfolyamon forintra átszámított összegben kell könyvelni: T 541 - K 471. Ha az euróárfolyam 350 forint/euró, akkor 1400 E Ft összegben.Mivel a munkavállaló részére a nettó munkabér euróban kerül majd kifizetésre, az eurós munkabért terhelő társadalombiztosítási járulékot és személyi jövedelemadót euróban és forintban a fentebb már leírt módon kell meghatározni, de forintban kell könyvelni:- 259 ezer forint társadalombiztosítási járulékot: T471 - K 463-1,- 210 ezer forint személyi jövedelemadót: T 471 - K 462,- ezen összegek kerülnek az adó- és járulékbevallásba is.Ha a társaságnak van forintban vezetett bankszámlája, akkor az adóhatóság részére ezen összegeket kell átutalni: T 463-1, 462 - K 384 (259+210 = 469 E Ft). Ha csak[…]

Figyelmébe ajánljuk

Külföldi tulajdonban lévő, Magyarországon működő társaság munkaviszonyban lévő ügyvezetőjének a munkabérét EUR-ban határozta meg, és EUR-ban szándékozza átutalni részére. [Az Mt. 209. §-ának (1) bekezdése szerint lehetővé tett eltérést alkalmazta.] Milyen...

Tovább a teljes cikkhez

Ellentmondásos információk jelennek meg arról, hogy a tételes adóalapot alkalmazó kata alanyainak kell-e nyilatkozatot tenniük annak érdekében, hogy érvényesíthessék az 50%-os iparűzésiadóelőleg-mérséklést? Egyes információk szerint az adóhatóságok automatikusan...

Tovább a teljes cikkhez

2019-ben egy bérkifizetés (200.000 Ft) tévedésből bankköltségre lett könyvelve (4711 helyett az 532-re). Ezt a hibát a 2020. évi beszámoló készítése során észleltük. A hiba nem jelentős hiba. Könyveléstechnikailag hogyan kell kijavítani ezt a hibát? Kell-e önellenőrzést...

Tovább a teljes cikkhez

A helyi iparűzési adó mértéke 1% lesz a kkv-k számára. Ugyanakkor nem világos, hogy a KKV törvényben említett mely szabályokat kell figyelembe venni annak megállapításához, hogy egy cég kkv-nak számít-e. Konkrétan, alkalmazni kell-e a KKV törvényben szereplő...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére