Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Vagyonkezelésbe adott ingatlan bérbeadása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. szeptember 9. (Számviteli Levelek 451. szám, 8637. kérdés)

Olvasói kérdés Egy magánszemély bizalmi vagyonkezelésbe adja az ingatlanjait és a társas vállalkozásának tulajdoni részét, valamint a kedvezményezett szintén magánszemély. Ebben az esetben keletkezik társaságiadó-fizetési kötelezettség? A vagyonkezelésbe adott ingatlan egy része bérbe van adva, az ebből származó bevétel a magánszemélynél jelentkezik, a kifizető a bérbevevő, ezért a magánszemélytől levonásra kerül az szja. Az ebből származó - szja-val csökkentett - bevételt az értékesítés nettó árbevételeként kell kezelnie a vagyonkezelőnek? Osztalékot is kap a tulajdoni részéből a magánszemély, amiből szintén le lett vonva az szja, a csökkentett összeget kapott osztalékként kell kezelnie a vagyonkezelőnek? A költségek között kell/lehet elszámolni az ingatlannal kapcsolatban felmerült kiadásokat (elektromos áram, víz, építményadó, értékcsökkenés)?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]vagyonkezelési szerződés teljesítése érdekében - a kezelt vagyonnal, illetve az annak körébe tartozó egyes eszközökkel kapcsolatban - folytatott gazdasági tevékenység (így pl. ingatlan-bérbeadás) a bizalmi vagyonkezelő általános forgalmi adóalanyiságának körébe tartozik, azaz az áfakötelezettséget saját nevében teljesíti [Áfa-tv. 5. § (1) bekezdés], ugyanakkor az említett gazdasági tevékenységből származó jövedelem utáni társasági adókötelezettség a kezelt vagyont terheli társasági adóalanyként [Tao-tv. 2. § (6) bekezdése]. Ezen gazdasági tevékenységről az Szt. 7/B. §-a szerint a kezelt vagyon vonatkozásában kell beszámolni. A nyilvántartás alapjául szolgáló számviteli bizonylatok pedig a kezelt vagyon »általános jogalanyiságának« hiányában többek között a vagyonkezelő által a saját nevében kiállított (és befogadott) számlák lehetnek."Az előzőekben részletezett iránymutatás alapján álláspontunk szerint a kérdésben szereplő vagyonkezelésbe adott ingatlan bérbeadásából származó bruttó (személyi jövedelemadóval nem csökkentett) bevételnek a vagyonkezelőnél kell jelentkeznie (ő lesz a bérbeadó), amelyet az értékesítés nettó árbevételeként kell kezelnie a vagyonkezelőnek. Ennek megfelelően a költségek között kell/lehet elszámolni az ingatlannal kapcsolatban felmerült kiadásokat (elektromos áram, víz, építményadó, értékcsökkenés). Mivel nem a magánszemélynél jelentkezik a bevétel, így a kifizető bérbevevőnek a magánszemélytől nem kell levonnia személyi jövedelemadót.A vagyonkezelésbe adott tulajdoni rész után kapott bruttó osztalék is a vagyonkezelőnél jelentkezik bevételként. A kezelt vagyon hozamából a kedvezményezett részére kifizetett (fizetendő) részesedés az osztalékra vonatkozó szabályok figyelembevételével történhet. Ha a kedvezményezett egyben vagyonrendelő, akkor a kapott hozamot a számviteli törvény kapott (járó) osztalékra vonatkozó szabályai szerint kell a pénzügyi műveletek bevételei között elszámolnia. Az Szja-tv. 66. § (1) bekezdés ae) pontja alapján[…]

Figyelmébe ajánljuk

Vagyonkezelés megszűnésével visszavettük az eszközt államháztartáson kívülről, az éves visszapótlást átutalták részünkre. Hogyan kell ezt könyvelni?

Tovább a teljes cikkhez

Önkormányzatunk államháztartáson belül vagyonkezelésbe ad ingatlanokat és egyéb tárgyi eszközöket. Ezeket az önkormányzatnál nullás technikai számlán tartjuk nyilván, a szolgáltató központ pedig, mint vagyonkezelő, a vagyonkezelésbe vett tárgyi eszközök megfelelő...

Tovább a teljes cikkhez

Közhasznú tevékenységet folytató egyesület 2006-ban vagyonkezelői szerződést kötött állami tulajdonban lévő ingatlan kezelésére, fenntartására. Ezt a szerződést csak 2009-ben ismertük meg, mivel az egyesület jelentős felújítási munkákra nyert támogatást. A...

Tovább a teljes cikkhez

A társadalmi szervezet ingyenes használatában lévő, kincstári vagyon részét képező ingatlanra épületet épített, melyet idegen ingatlanon végzett beruházásként vett nyilvántartásba, amelyről a vagyonkezelőt tájékoztatta. Később a társadalmi szervezet lett a vagyonkezelő...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére