Állampapír értéke


Egyik megbízónk garantált hozamú állampapírt kíván vásárolni, amelynek a vételi értéke jelenleg a névérték alatt van.
1. Hogyan kell nyilvántartani ezt az értékpapírt a cég könyveiben? (A vásárlási értéken névértéken vagy a lejáratkor garantált értéken?)
2. Ha ezt az értékpapírt ez a cég be akarja apportálni egy leányvállalatba vagy alapítványba, akkor mi lehet az apport értéke?
3. Mikor keletkezik a cég életében ezekből a lépésekből adófizetési kötelezettség?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. november 24-én (476. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9030

[…] és így adófizetési kötelezettséggel jár.Hosszú lejáratú állampapírok esetében célszerű élni az Szt. 32. §-ának (3) bekezdésében foglalt lehetőséggel, amikor a névérték és a vételár közötti különbözet a beváltásig, az értékesítésig terjedő időszak alatt egyenletesen realizálódik, több év eredményében jelenik meg.A hivatkozott előírás szerint a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték alatt beszerzett, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír (állampapír) névértéke és beszerzési értéke közötti - nyereségjellegű - különbözetből - a cég számviteli politikában rögzített döntése szerint - a beszerzéstől az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeget aktív időbeli elhatárolásként a pénzügyi műveletek egyéb bevételével szemben kimutathatja. Az időbeli elhatárolást a kamatozó értékpapír könyvekből történő kivezetésekor kell megszüntetni.Ha a kérdés szerinti állampapírt a cég apportálja, akkor ellenében tulajdoni részesedést kap, amelynek a bekerülési értéke - az Szt. 49. §-ának (4) bekezdése szerint - alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozatban a jegyzett tőke fedezeteként, valamint a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként meghatározott vagyoni hozzájárulás együttes értéke.Amennyiben a tulajdoni részesedés bekerülési értékét az állampapír vételáránál (időbeli elhatárolással korrigált vételáránál) magasabb értékben rögzítették a létesítő okiratban, akkor a különbözet az apportálás […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.