Felújítás vagy beruházás?


A társaság a bérbeadás útján hasznosított irodaépület teljes körű felújításába kezdett. Ennek során az épület cca. 70%-a lebontásra kerül, gyakorlatilag csak a főfalak maradnak meg. A felújítás előreláthatólag 2025. I. negyedévében fog befejeződni, addig az épület használhatatlan, bevételt nem termel. A bontás befejezésekor a lebontott, arányos rész terven felüli értékcsökkenésként lesz kivezetve. Megtehetjük, hogy a bontással arányos rész kivezetése után fennmaradó könyv szerinti értéket átvezetjük a beruházások közé, és a felújítást követően egyben aktiváljuk az épületet? Mivel az épület hasznosítási iránya nem változik, ezért nem akarjuk a készletek közé átvezetni.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. április 27-én (484. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9182

[…] élettartam végén várható maradványértékét, az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés összegét is. A felújítás időtartama alatt is el kell számolni az eredeti bekerülési érték alapján a - csökkent mértékű - terv szerinti értékcsökkenési leírást, mivel az épületet a felújítás során is hasznosítják.A beruházás számviteli előírások szerinti értelmező rendelkezését az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 7. pontja tartalmazza. A kérdés szerint elvégzendő munkák ugyan eltérnek a klasszikus (zöldmezős) beruházáshoz kapcsolódó munkáktól, de jobban hasonlítanak azok a beruházás kritériumaihoz, mint a felújítás ismérveihez. Ha a meglévő épület 70%-ban lebontásra kerül, tekinthető olyannak, hogy az adott épület már nem minősül tárgyi eszköznek, ezért azt a könyvekből ki kell vezetni (a kérdésben leírtaktól kissé eltérően).Az irodaépület bontás előtti bruttó értékét (maximum a nettó érték összegéig):- készletre vétellel (anyagként) csökkenteni kell az irodaépületből a bontás után megmaradt falak piaci értékével;- továbbá csökkenteni kell az irodaépület bontás előtti nettó értéke és a készletre vételi érték közötti különbözettel, ugyancsak a bruttó értéket kell csökkenteni, terven felüli értékcsökkenéssel;- ezután a megmaradó bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés azonos összegű és összevezetendő.Az új irodaépület beruházásként elszámolandó bekerülési értékét a következő tételek jelentik:- a bontás után megmaradt falak készletre vett piaci értéke, amelyet elsődlegesen anyagköltségként kell elszámolni: T 511 - K 21-22;- majd átminősíteni a saját előállítású eszközök […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.