Áfa a digitális korban IV.
Szálláshely-szolgáltatás és személyszállítás új áfaszabályai


Magánszálláshely-szolgáltatóként érdeklődöm, hogy milyen változások várhatók a szálláshely-szolgáltatás áfaszabályozásában, figyelemmel az Európai Bizottság e téren tett ajánlásaira?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. augusztus 31-én (490. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9274

[…] szemben, hiszen gyakran alanyi adómentességet választanak, ezáltal áfafizetés nélkül tudják nyújtani a szolgáltatásukat. A versenytorzító hatás kiküszöbölése érdekében a javaslat előírná, hogy a platformokat vélelmezett szolgáltatásnyújtónak kell tekinteni, amennyiben olyan rövid távú (azaz egybefüggő 45 napot meg nem haladó) szálláshely-szolgáltatás vagy személyszállítás nyújtását segíti elő, amelyet olyan adóalany vagy nem adóalany személy nyújt, aki (amely) áfa fizetésére egyébként nem kötelezett. A vélelem azt jelenti, hogy a platform segítségével nyújtott szolgáltatást úgy kell tekinteni, mintha valójában két ügylet valósulna meg: a szolgáltatást ténylegesen teljesítő fél a platformnak, a platform pedig az igénybe vevőnek nyújtaná ezt a szolgáltatást. Ebben a fikciós láncolatban a platform lenne az áfafizetésre kötelezett, míg a tényleges szolgáltató által a platform részére nyújtott szolgáltatás levonási jog nélkül adómentességet élvezne. A javaslat a versenytorzító hatás elkerülése érdekében azt is kimondja, hogy amennyiben a platform vélelmezett értékesítői minőségében jár el, úgy arra nem alkalmazható az utazásszervezésre vonatkozó különös szabályozás (árrésadózás). Mivel a platformoknak abban az esetben keletkezne áfafizetési kötelezettsége, ha a rajtuk keresztül szolgáltatást nyújtó fél nem adóalany vagy adófizetésre nem kötelezett adóalany, ezért az adminisztrációegyszerűsítés érdekében a javaslat azt is kimondja, hogy a platform nem adóalanynak tekinthet minden olyan személyt, aki (amely) nem adott meg a részére adószámot. Az alanyi adómentességet választó adóalanyok regisztrációs kötelezettsége eltérő az egyes tagállamokban: van, ahol kapnak adószámot, máshol azonban nem. Emiatt […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.