Egy összegben leírt eszközök nyilvántartása


A tárgyi eszközöket az üzembe helyezést követően egyedi nyilvántartó kartonokon tartjuk nyilván, amely tartalmazza az eszköz valamennyi szükséges adatát, az esetleges fejlesztési tartalék terhére történő beszerzésre utalást és az amortizáció elszámolását. Dönthet-e úgy a vállalkozás, hogy a 200.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti – a számviteli politikája szerint egyösszegű értékcsökkenési leírás alkalmazása alá eső – eszközökről nem vezet egyedi nyilvántartó kartont, hanem egy megfelelő adattartalmú "Excel táblázat" vezetésével tartja azokat nyilván, és ezt a táblázatot aktualizálja a bekövetkező eseményeknek megfelelően?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. június 13-án (507. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9574

[…] eszköznyilvántartásra vonatkozó szabályai, azokat a mérlegfordulónapi leltárban sem kell szerepeltetni.Azonban a 200.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti eszközöket is be kell szerezni, a beszerzés pénzeszköz felhasználásával jár, értékcsökkenéskénti leírása pedig az adózás előtti eredményt csökkenti. Ezek és egyéb okok (elsősorban a vállalati, a társasági tulajdon védelme) indokolják, hogy az egy összegben leírt eszközöket is a vállalkozás – azok várható élettartama alatt, azok cseréjéig, selejtezéséig – nyilvántartsa. Belső szabályozás kérdése az, hogy azok nyilvántartása milyen […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.