Alapítási költség ügyvédi irodánál

Kérdés: Elszámolhatja-e a kezdő ügyvédi iroda alapító okiratának dátuma és az adószámának megállapítása közötti időszakban felmerült költségeit, ráfordításait? Ha igen, akkor a taggal szembeni személyi jellegű ráfordításként adómentesen, vagy anyag jellegű ráfordításként?
Részlet a válaszából: […] ...évi XI. törvény 67-68. §-aialapján az ügyvédi tevékenység végzésére ügyvédi iroda alapítható. Az irodajogi személy. Az iroda alapításához alapító okirat szükséges. Az alapítóokiratban meg kell határozni - többek között - az iroda vagyonának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 4.
Kapcsolódó címke:

Társaság alapítása üzletrészekkel

Kérdés: Ügyfelem magánszemélyként 5 különböző kft.-ben rendelkezik üzletrésszel. Ezeket az üzletrészeket egy újonnan alakuló kft.-be kívánja apportként bevinni. A régi társaságok közül négynél az üzletrészre jutó saját tőke értéke többszöröse az üzletrész névértékének. Az újonnan létrejövő társaság társasági szerződésében az apport értékét a meglévő társaságok legutolsó lezárt időszakának mérlegében szereplő saját tőke alapján határozzák meg, az ügyfelem által birtokolt üzletrész arányá­ban. Így az újonnan létrejövő társaságban ügyfelemnek jóval magasabb névértékű üzletrésze lesz, mint az öt társaságban lévő üzletrészek névértékei­nek összege. Jól gondolom-e, hogy az új társaság létrehozásakor ügyfelemnek nem keletkezik szja-fizetési kötelezettsége (hiszen ténylegesen nem jutott jövedelemhez)? Helyes-e az a vélemény, hogy szja-fizetési kötelezettsége majd akkor keletkezik, amikor az új társaságból (tőkeleszállítással, értékesítéssel, megszüntetéssel) kivonja az üzletrészét?
Részlet a válaszából: […] ...fordított kiadás (az öt kft.üzletrészeinek a névértéke, pontosabban az öt kft. üzletrészei megszerzésérefordított kiadás) és az alapításhoz kapcsolódó - a magánszemélyt terhelő -kiadások együttes összegének a különbözete. Az adókötelezettség jogcímét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 24.
Kapcsolódó címke:

Társaság alapítása nem pénzbeli hozzájárulással

Kérdés: A kft. alapításához elegendő-e, ha az 500 ezer forint jegyzett tőkét az alapító tagok csak és kizárólag eszközökben bocsátják a társaság rendelkezésére? Milyen teendőkkel kell számolnia a társaságnak? Milyen könyvelési tételek vannak?
Részlet a válaszából: […] ...anyilatkozatot az ügyvezetőnek a cégbírósághoz történő bejelentkezéséhezcsatolni kell.A Gt. 116. §-ának (2) bekezdése szerint: ha alapításkor anem pénzbeli hozzájárulás eléri a törzstőke felét, akkor ezt alapításkor teljesegészében a társaság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 21.
Kapcsolódó címkék:  

Egyéni vállalkozás megszűnése, betéti társaság alapítása

Kérdés: Megszűnt egyéni vállalkozás esetén mi a teendő a vállalkozás megszűnéséig beszerzett tárgyi eszközökkel abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó betéti társaságot alapított az egyéni vállalkozás megszűnte után? Az egyéni vállalkozó éves áfabevalló volt.
Részlet a válaszából: […] Ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét megszünteti, akkor a tevékenység megszüntetésének évében bevételként kell figyelembe vennie: a korábban költségként elszámolt, és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag, áru, félkész és késztermék) leltári értékét,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. március 20.
Kapcsolódó címkék: