Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

35 találat a megadott fióktelep tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Magyarországi fióktelep beszámolókészítési és letétbe helyezési kötelezettsége

Kérdés: Értelmezésünk szerint az 1997. évi CXXXII. törvény 12. §-ának (2) bekezdése alapján, illetve az Szt. 154. §-a, 154/A. §-ának (1) bekezdése, valamint az 55/2009. számviteli kérdésre adott válasz alapján azon külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe mentesül a saját éves beszámolója letétbe helyezési, közzétételi, valamint könyvvizsgálati kötelezettsége alól, amelynek a székhelye az EU valamely tagállamában található, vagy amely fióktelep megfelel az Szt. 154/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Az Szt. 154/A. §-a (3) bekezdésének előírása alapján ebben az esetben a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepet a külföldi székhelyű vállalkozás által a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves beszámoló, illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló tekintetében terheli közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség. Kérjük megerősítésüket abban, ha a fentiek szerint a magyarországi fiókteleppel rendelkező külföldi vállalkozás nem az EU valamely tagállamában található, vagy amely fióktelep nem felel meg az Szt. 154/A. §-a (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, akkor a fióktelepnek a saját beszámoló könyvvizsgálati, közzétételi kötelezettségén felül a külföldi anyavállalat éves beszámolója vagy összevont (konszolidált) éves beszámolója tekintetében terheli-e egyaránt közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség, illetve ezen esetleges kötelezettségnek hogyan és milyen módon tud eleget tenni a magyarországi fióktelep. A fentiekhez kiegészítésként kérjük megerősíteni, hogy a Brexit miatt az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének 2021. 01. 01-ét követően pontosan mely beszámolók tekintetében áll fenn könyvvizsgálati, közzétételi kötelezettsége, kiemelten a naptári évtől eltérő üzleti évvel rendelkező fióktelepek esetében, amelyek üzleti éve 2021. 01. 01. napját megelőzően kezdődött. Afentiektől függetlenül kérjük megerősíteni, hogy a magyarországi fióktelep tekintetében a beszámolókészítési kötelezettség teljesítése során, a magyarországi fióktelep felettes szervének, tulajdonosának szükséges ún. "tulajdonosi/tagi határozatban" a magyarországi fióktelep beszámolóját elfogadnia, attól függetlenül is, hogy a magyarországi fióktelep esetleg mentesülhet a fióktelep beszámolójának közzététele alól.
Részlet a válaszból: […]Szt. 155. §-ának (3) bekezdése nem alkalmazható az (5) bekezdés d) pontja szerint].Ha tehát a külföldi székhelyű vállalkozás székhelye nem az EU valamely tagállamában található, és nem felel meg a 154/A. § (2) bekezdésében előírtaknak, akkor letétbe helyezési, közzétételi, könyvvizsgálati kötelezettségének - a fentebb hivatkozottak szerint - az Szt. elő­írásai alapján köteles eleget tenni, azaz a magyar törvényi előírások szerint kell a beszámolóját elkészíteni, a külföldi székhelyű vállalkozással azt elfogadtatni. A külföldi székhelyű vállalkozás a fióktelepnek nem felettes szerve, tulajdonosának sem tekinthető, mert a fióktelep a külföldi székhelyű vállalkozásnak szerves része. A fióktelep beszámolóját a külföldi székhelyű vállalkozás arra illetékes és felhatalmazott vezetőjének kell elfogadnia.Az Egyesült Királyság 2021. 01. 01-től nem része az Európai Uniónak, így az Egyesült Királyságban székhellyel rendelkező vállalkozások nem mentesülnek a magyarországi fióktelep beszámolója letétbe helyezési, közzétételi és könyvvizsgálati kötelezettsége alól. Ismereteink szerint az Egyesült Királyság nem szerepel a pénzügyminiszter által közzétett államok listáján sem.A nem mentesített magyarországi fióktelepeknek nem kell a külföldi székhelyű vállalkozás beszámolóját közzétennie.Általános szabály, hogy a törvénymódosításokat a módosító törvény hatálybalépésével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8602
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Fióktelep könyvvizsgálata a Brexit után

Kérdés: Egy angol vállalat magyarországi fióktelepe mentesülhet még a 2020-as év könyvvizsgálata alól a Brexit miatt? Sajnos, ezt a kormány nem tisztázta.
Részlet a válaszból: […]található, továbbá azon államok, amely államok listáját a miniszter az Egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.Az Egyesült Királyság (Anglia) nem tagja az Európai Uniónak, az Egységes Kormányzati Portálon sem szerepel, így az angliai székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepére nem vonatkozik az Szt. 154/A. §-a szerinti mentesség 2021. január 1-től. (Véleményünk szerint csak idő kérdése, hogy az Egyesült Királyság is felkerüljön az Egységes Kormányzati Portálra. Jelenleg azonban még nem találtuk ott.)A kérdés azonban a 2020. év könyvvizsgálatára vonatkozik, amely év még a kilépés előtti időszak volt. A 2019. évi beszámoló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8592
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Külföldi fióktelep kiskertevékenysége (kiskeradó)

Kérdés: Társaságunk nettó árbevétele belföldi kiskereskedelmi termékértékesítésből, oktatási szolgáltatás nyújtásából, illetve külföldi fióktelepei külföldi kiskereskedelmi tevékenységéből származik. A fent említett árbevételelemek közül melyek képeznek adóalapot a kiskereskedelmi adóban?
Részlet a válaszból: […]képező nettó árbevételnek minősül a belföldön átadott termék (kiskereskedelmi) értékesítéséből származó általános forgalmi adó nélküli ellenérték.A Kiskeradó-tv. - a magyar jogszabályok területi hatálya okán - elsődlegesen a magyarországi kiskereskedelmi tevékenység adóztatásáról rendelkezik. Ugyanakkor - erre vonatkozó korlátozó szabály hiányában - a magyar rezidens adóalanyok azon árbevétele is beletartozik az adóköteles nettó árbevételbe, amelyet külföldi átvételi hellyel eladott áruból érnek el, feltéve, hogy az kiskereskedelmi tevékenység keretében történik, azaz kiskereskedelmi értékesítési csatornán (pl. interneten) keresztül, magánszemélyek felé is történik.Ehhez képest speciális szabály vonatkozik azon külföldi rezidens adóalanyokra, akik/amelyek nem magyarországi fióktelep útján végeznek Magyarországra irányuló kiskereskedelmi tevékenységet. Esetükben ugyanis nem a teljes, hanem csak a belföldön átadott termék kiskereskedelmi értékesítéséből származó árbevétel után áll fenn a kiskereskedelmiadó-kötelezettség. Amennyiben pedig egy magyar bejegyzésű társaság külföldi fióktelepe csak és kizárólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8374
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének könyvelése

Kérdés: Külföldi vállalkozás magyarországi tevékenységével kapcsolatos bizonylatait továbbítja a magyarországi könyvelésnek. A bizonylatok nagy részén azonban vevőként nem a fióktelep, hanem a külföldi vállalkozás van megjelölve, azaz a bizonylatokon nem szerepel a fióktelep neve, címe, adószáma. Világos, hogy ezekre a bizonylatokra áfalevonási jogot nem alapíthatunk. Elszámolhatjuk ugyanakkor valamilyen módon ezeket a költségeket? Többször felhívtuk a külföldi vállalkozás figyelmét a problémára, de sok esetben a mai napig a saját nevükre állíttatják ki a számlákat.
Részlet a válaszból: […]felel meg az Áfa-tv. előírásainak, mert a vevő, a megrendelő nevét nem tartalmazza, annak adatait a könyvviteli nyilvántartásokban nem szabad rögzíteni. A külföldi vállalkozás nevére szóló számlát - a külföldi jog szerint is - a külföldi vállalkozás sajátjaként kell, hogy könyvelje. Ha - ennek ellenére - továbbadja a magyarországi fióktelepnek, és a fióktelep is könyveli, akkor kétszer kerül költségként elszámolásra, a magyarországi fióktelepnél pedig jogellenesen történik az adózás előtti eredmény csökkentése, tehát adócsalást, adóhiányt eredményez.Természetesen az is lehet, hogy a kérdésben leírtak mögött felületesség húzódik meg. Szabályszerű eljárás mellett a szóban forgó számlázást is meg kell, hogy előzze a megrendelés, a megrendelt termék, szolgáltatás átvétele. A magyarországi fióktelep részére szükséges termék, az általa igénybe vett szolgáltatás megrendelője nyilvánvalóan a fióktelep (még akkor is, ha a megrendelését a külföldi vállalkozás juttatja el a szállítóhoz, szolgáltatóhoz), de a fióktelepnek kell az átvevőnek is lennie, és mindez bizonylatolva van. Amegrendelés,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8369

5. találat: Fióktelep által használt személygépkocsi

Kérdés: Német vállalat magyarországi fióktelepe az "anyavállalat" tulajdonában álló személygépjárműveket használ, azokkal kapcsolatban üzemanyagköltsége, szervizköltsége keletkezik. Hogyan számolja el ezeket a költségeket az "anyavállalat", illetve a fióktelep? Szükséges-e bérleti díjat megállapítani és számlázni a német vállalat és annak fióktelepe között? Esetleg elegendő az értékcsökkenési leírást a magyar fióktelepnél kimutatni költségként? Keletkezik-e, és ha igen, milyen esetekben cégautóadó-fizetési kötelezettség a magyar fióktelepnél?
Részlet a válaszból: […]szervizköltsége Magyarországon merült fel, akkor azt a fióktelep költségeként könyvelni kell. A szervizköltséget akkor is a fióktelepnél kell elszámolni, ha az külföldön merült fel, természetesen a fióktelep nevére szóló számla alapján.A német vállalat tulajdonát jelentő személygépkocsik használatával a magyar fióktelep a külföldi vállalkozás szolgáltatását veszi igénybe, és ennek a szolgáltatásnak ára van, amelyet a német vállalatnak a fióktelep felé számláznia kell, a fióktelepnek pedig költségként kell elszámolnia. Ezt a kötelezettséget értékcsökkenési leírás átterhelésével nem lehet kiváltani, mivel a személygépkocsik nem a fióktelep tulajdonában vannak, az értékcsökkenési leírás elszámolása viszont a könyvekben kimutatott tárgyi eszközökhöz kapcsolódik. Így a személygépkocsik használatának a díját célszerű bérleti díjban meghatározni.A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A. §-a meghatározza[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8311
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Belföldi fióktelep közvetített szolgáltatása?

Kérdés: Külföldi vállalkozás és belföldi fióktelepe között értelmezhető az Áfa-tv. 15. §-a, azaz közvetített szolgáltatásról beszélhetünk esetükben? Véleményünk szerint igen, tekintve, hogy a belföldi fióktelep a számviteli törvény szerint önálló gazdálkodónak minősül, valamint az Áfa-tv. hatálya alá tartozó szervezet. A mi olvasatunkban ezáltal jogosult szolgáltatásokat igénybe venni saját nevében, akár a külföldi vállalkozás javára is. Nem találtunk erre vonatkozóan semmilyen tiltást az áfatörvényben. Mi erről az Önök véleménye?
Részlet a válaszból: […]felruházott olyan szervezeti egysége, amelyet önálló cégformaként a belföldi cégnyilvántartásban a külföldi vállalkozás fióktelepeként bejegyeztek. A 15. § szerint a fióktelep vállalkozási tevékenységére, belföldi piaci magatartására a belföldi székhelyű vállalkozásokra vonatkozó szabályok irányadók.Fentiek alapján egyetértünk azzal a megállapítással, hogy a külföldi cég magyarországi fióktelepe saját nevében gazdasági tevékenységet folytathat, ezáltal az Áfa-tv. hatálya alá tartozó, önálló áfaalanynak minősül. A fióktelep önálló gazdálkodói mivolta az Szt. rendelkezéseiből is következik. Az Szt. 3. § (1) bekezdés 1-2. pontjai szerint ugyanis gazdálkodónak minősül a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.Ugyanakkor a fent idézett szabályokból az is látható, hogy a fióktelep csak gazdálkodási önállósággal rendelkezik, jogi értelemben valójában nem önálló vállalkozás, hanem a külföldi vállalkozás egy szervezeti egysége. Ebből következően a külföldi cég és a fióktelepe közti ügyletek az áfa szempontjából nem értelmezhetőek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8224
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Magyarországi fióktelep rendelkezésére bocsátott vagyon

Kérdés: A külföldi székhelyű befektetési tevékenységet folytató társaság fióktelepet hoz létre Magyarországon azért, hogy a back office tevékenységet a fióktelep lássa el. Ilyen esetben a működési kiadásokra (bérek, felmerült költségek) rendelkezésre bocsátott összeget hogyan kell elszámolni a fióktelep könyveiben? Milyen esetben minősül ez az összeg dotációs tőkének?
Részlet a válaszból: […]biztosítja. Ebből az következik, hogy a működés során felmerült költségeket a fióktelepnél is jellemzően az 5. számlaosztályban (a ráfordításokat a 8. számlaosztályban) kell könyvelni. Az így könyvelt adatokat kell a fióktelep beszámolójába beállítani.A fióktelep működése során felmerült költségek, ráfordítások fedezetét jellemzően a fióktelep számlázott tevékenységének ellenértéke (amelyet árbevételként, esetenként egyéb bevételként, a pénzügyi műveletek bevételeként kell kimutatni) jelenti. A fióktelepnél is előfordulhat az, hogy havonta felmerülnek költségek, ráfordítások, amelyeket rendszeresen fizetnek, de bevétel csak hosszabb időszakonként (lehet, hogy az üzleti éven belül csak egyszer) van.A költségek, ráfordítások felmerülése, illetve a bevételek pénzügyi rendezésének időpontjai közötti eltolódást hivatott áthidalni az a tőkemennyiség, amelyet a külföldi vállalkozásnak a fióktelep rendelkezésére kell bocsátania annak érdekében, hogy a fióktelep a működése során a tartozásait - a bevételei beérkezéséig - ki tudja egyenlíteni. Ezen a jogcímen rendelkezésre bocsátott pénzmennyiséget a fióktelepnél jegyzett tőkeként kell kimutatni. A magyarországi fióktelepnek az alapítója, a külföldi vállalkozás felé számláznia kell (és árbevételként kell elszámolnia) a külföldi vállalkozás részére (helyett) végzett tevékenységét, a külföldi vállalkozással szembeni követelésként kimutatva azt.A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseletéről az 1997. évi CXXXII. törvény rendelkezik. Ezen törvény 4. §-ának (1) bekezdése szerint a fióktelep a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre, a vállalkozási tevékenységet a cégbejegyzést követően kezdheti meg. A Cégbíróságra benyújtandó cégbejegyzési kérelemnek a cégtörvény 24. §-ában felsorolt adatokat fióktelep esetében is tartalmaznia kell, többek között a cég jegyzett tőkéjét. A 24. § (3) bekezdése alapján a cég jegyzett tőkéjeként kell feltüntetni a külföldiek magyarországi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7694
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Fióktelep megszűnésekor a beszámoló közzététele

Kérdés: A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét 2017-ben év közben - a megszűnésre tekintettel - törölték a cégjegyzékből. A külföldi vállalkozás normál üzleti éves. A beszámoló közzétételi kötelezettségét ezen tört üzleti évre hogyan tudja teljesíteni a fióktelep? Fióktelepként a külföldi székhelyű vállalkozás beszámolójának közzétételére kötelezett. Ez érvényes ezen beszámoló esetében is? Vagy ettől eltérően - ez esetben - a fióktelep számára szükséges a tört időszakra, vagyis a 2017. év elejétől a megszűnés (a törlés) napjáig a fióktelep egyedi beszámolójának a közzététele? A 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 9/A. §-a (3) bekezdését úgy értelmezzük, hogy a 45 napos határidőt csak a tevékenységet lezáró beszámoló elkészítésére kell érteni, azt nem kell közzétenni, a (4) bekezdés alapján más beszámolót nem kell készíteni, a külföldi vállalkozás beszámolóját sem kell közzétenni. Helyes a jogértelmezésünk?
Részlet a válaszból: […]közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség, azzal a feltétellel, hogy ezen beszámolónak az összeállítása, közzététele és letétbe helyezése az Európai Unió vonatkozó irányelveivel összhangban történt.A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe - a kérdés szerint - közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a külföldi vállalkozás éves beszámolójának közzétételével, letétbe helyezésével tett eleget. A külföldi vállalkozás azonban normál üzleti éves beszámolót készít, és jogilag nem kötelezhető arra, hogy beszámolóját a magyarországi fióktelep 2017. törtévéhez igazítsa, és azt sem lehet megvárni - a Korm. rendelet előírása miatt -, hogy a megszűnt fióktelep a külföldi vállalkozás 2017. évi éves beszámolóját tegye közzé, illetve helyezze letétbe valamikor 2018-ban.Az Szt. hivatkozott előírása szerint a közzétételi, letétbe helyezési és könyvvizsgálati kötelezettség alól - a törvény szerint - mentesülő fióktelep is köteles a fióktelep működéséről éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót készíteni, és annak, valamint az adózási célú kimutatások megtekintését, továbbá azokról másolat készítését a fióktelep székhelyén az érintett felek részére lehetővé tenni.A fióktelep megszüntetésének számviteli feladatait a 72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 9/A. §-a tartalmazza. E szerint a fióktelep cégnyilvántartásból való[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7592
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Külföldi vállalkozás fióktelepének közzétételi kötelezettsége

Kérdés: Az Szt. 154/A. §-ának (1) bekezdése szerint mentesül az egyedi beszámoló közzététele alól a magyar fióktelep és a (3) bekezdés szerint a külföldi székhelyű vállalkozás által a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves beszámoló tekintetében terheli közzétételi kötelezettség. Az a külföldi vállalkozás, amelynek fióktelepe van Magyarországon, a székhelye szerinti állam jogszabályai alapján azonban mentesül a beszámolókészítési és -közzétételi kötelezettség alól a saját tagállamában, és nem ő, hanem az anyavállalata az, amely konszolidált beszámolót készít és közzéteszi. Ebben az esetben a külföldi vállalkozás anyavállalata által elkészített konszolidált beszámolót kell a fióktelepnek magyar nyelvre lefordítva Magyarországon közzétennie?
Részlet a válaszból: […]terheli közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség.Az Szt. 116. §-a (2) bekezdésének - az európai joggal összhangban lévő - előírása alapján nem kötelező összevont (konszolidált) éves beszámolót és üzleti jelentést készítenie annak a mentesíthető anyavállalatnak, amely maga is leányvállalata egy fölé rendelt anyavállalatnak. Ebből nem következik az, hogy a külföldi vállalkozásnak éves beszámolót sem kell készítenie. Téves tehát a kérdező azon információja, hogy a magyarországi fióktelep külföldi székhelyű vállalkozása mentesül a külföldi vállalkozás egyedi beszámolójának elkészítése és közzétételi kötelezettsége alól.Amennyiben a külföldi vállalkozást anyavállalata mentesíti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7183
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Szlovákiában levő fióktelep társasági adója

Kérdés: Magyarországi székhellyel rendelkező kft. Szlovákiában fióktelepet létesít, adószámot kért és kapott, amelyen a kapcsolódó áfát be is vallja Szlovákiában. Ezt Magyarországon már bevallani nem kell. De hol kell könyvelni a számlák nettó összegét? Külön Szlovákiában, vagy itt Magyarországon? Hogyan adózik a társasági adóban? Mi vonatkozik erre a kettős adózást elkerülő szabályozásból? A könyvvezetés Magyarországon történik. A bizonylat megőrzési helye Magyarország. (A gazdasági tevékenység itt is, ott is folyamatos.)
Részlet a válaszból: […]azonos vagy hasonló tevékenységet végezne azonos vagy hasonló körülmények között, önálló üzleti kapcsolatot fenntartva azzal a vállalkozással, amelynek a telephelye.A 7. cikk 3. bekezdése szerint a telephely nyereségének megállapításánál levonhatók azok a költségek, amelyek a telephely működésével kapcsolatban merülnek fel, beleértve az üzletvezetési és az általános ügyviteli költségeket, függetlenül attól, hogy abban az államban merülnek-e fel, ahol a telephely található vagy máshol.A vállalkozási nyereség megállapításának legfontosabb egyezményi szabályait ismertettük. Mi következik ebből?A kérdező kft. Szlovákiában lévő fióktelepe egyrészt része a magyarországi kft.-nek, másrészt Szlovákiában úgy jelenik meg, mint egy önálló vállalkozás, nemcsak szlovák adószámmal, de a szlovák számviteli előírások szerinti beszámolási kötelezettséggel. Így a fióktelephez érkező külső számlákat (nemcsak azok nettó összegét, de az áfát is) Magyarországon a kft.-nél is könyvelni kell (az áfát egy elszámolási számlával és nem a magyar adóhatósággal szemben). Sőt könyvelni kell a kft.-től (mint magyar adóalanytól) a fióktelep által igénybe vett szolgáltatásokat is a kft.-nél árbevételként, a fióktelepnél (és a kft.-nél is) költségként. (A kft.-nél az eredmény megállapítása során az árbevételként elszámolt összeggel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7094
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 35 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést