Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Forgalmiköltség-eljárás - költségek átvezetése a 8. számlaosztályba

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2001. július 26. (Számviteli Levelek 15. szám, 286. kérdés)

Olvasói kérdés Forgalmiköltség-eljárással készülő eredménykimutatásnál mely számlákra kell átvezetni az 5. számlaosztályból a költségeket, illetve a saját termelésű készletek állományváltozását, és milyen időközönként kell ezt megtenni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]önköltsége tehát több költségnemet is magában foglal, így közvetlenül a 8. számlaosztályba a költségnemszámlákról nem vezethető át. Az átvezetés könyvelése annak függvényében is változik, hogy a vállalkozás használja, vagy nem használja a 6-7. számlaosztály számláit, illetve a saját termelésű készleteket év közben készletre veszi-e, vagy sem. (A különböző változatok bemutatása meghaladja az egy kérdésre adható válasz kereteit. Ezért itt a 6-7. számlaosztály használatával nem foglalkozunk.) a) A társaság év közben a saját előállítású termékeket nem veszi készletre. Ez esetben: az 5. Költségnemek számlaosztály számláin év közben könyvelik költségnemenként az elemi költségeket (T 51-57 - K 1, 2, 3, 4); a saját előállítású eszközök aktivált értékét (pl. a beruházás, a felújítás elszámolásakor, a növendék állatok tenyészállattá történő átminősítésekor, a saját termelésű készletek apportbaadásakor, vagy térítés nélküli átadásakor stb.) év közben is meg kell állapítani a közvetlen önköltségbe tartozó tételek kigyűjtésével, vagy a norma alapján, illetve utókalkulációval történő önköltségszámítással és könyvelni is kell (T 161, 151, 261 - K 582); év végén meg kell állapítani a saját termelésű készletek értékét, a saját termelésű készletek mérleg-fordulónapi leltára és a leltárba bekerült készletelemek közvetlen önköltsége figyelembevételével (az új Szt. 51. §-a szerinti közvetlen önköltség megállapításának módszerét az önköltségszámítási-szabályzatban, illetve az értékelési szabályzatban kell rögzíteni), majd könyvelni kell a saját termelésű készletek záróállományát (T 23-25 - K 581). Ezzel egyidejűleg célszerű megszüntetni a saját termelésű készletek nyitóállományát (T 581 - K 23-25); a forgalmiköltség-eljárással készülő eredménykimutatáshoz ki kell gyűjteni az értékesített saját termelésű készletek, a nyújtott szolgáltatások közvetlen önköltségébe tartozó - az önköltség-számítási szabályzatban, illetve az értékelési szabályzatban meghatározott tételeit -, és azokat az 59. Költségnem-átvezetési számla számlacsoporttal szemben kell a 8. számlaosztály megfelelő számlájára átvezetni (T 811, 831 - K 59/81-84); a forgalmiköltség-eljárással készülő eredménykimutatáshoz ki kell gyűjteni az értékesítés közvetett költségeit is értékesítési, forgalmazási költségek, igazgatási költségek, egyéb általános költségek megbontásban (egyezően a költségnemek összesenjének a saját termelésű készletek állományváltozásával, a saját előállítású eszközök aktivált értékével, az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségével csökkentett összegével), és azokat az 59. Költségnem-átvezetési számla számlacsoporttal szemben kell a 8. számlaosztály megfelelő számlájára átvezetni (T 851, 852, 853 - K 59/85); év végi zárás előtt az átvezetési számlával szemben meg kell szüntetni a saját termelésű készletek állományváltozása és a saját előállítású eszközök aktivált értéke számlákat (T 581 - K 59/581 vagy T 59/581 - K 581, illetve T 582 - K 59/582); ezt követően kell az év végén a költségnemszámlákat zárni az átvezetési számlákkal szemben (T 59/581, 59/582, 59/81-84, 59/85 - K 51-57, [K 59/581]). b) A társaság év közben a saját előállítású termékeket készletre veszi, mennyiségi és értékbeni (elsődlegesen elszámolási egységáron) nyilvántartást vezet. Ez esetben: az 5. Költségnemek számlaosztály számláin év közben könyvelik költségnemenként az elemi költségeket (T 51-57 - K 1, 2, 3, 4); a saját előállítású eszközök aktivált értékét (pl. a beruházás, a felújítás elszámolásakor, a növendék állatok tenyészállattá minősítésekor, a saját termelésű készletek apportbaadásakor, vagy térítés nélküli átadásakor stb.) könyvelni kell, ha a = közvetlen önköltség ténylegesen és a gazdasági eseménnyel egyidejűleg megállapítható (T 161, 151, 261 - K 582), = közvetlen önköltség nem áll rendelkezésre, akkor elszámolási egységáron (T 161, 151, 261 - K 582), majd korrigálva ezt a készletérték-különbözettel (T 161, 151, 261 - K 582 vagy T 582 - K 161, 151, 261), = készletre vétel után történik az aktiválás, akkor elszámolási egységáron (T 161, 151, 261 - K 582 és[…]

Figyelmébe ajánljuk

Nagykereskedelmi céget könyvelek. Itt mindennaposak az árubeszerzési számlák. Miért éppen ezt a fő költségtényezőt nem lehet az 5. számlaosztályban könyvelni?

Tovább a teljes cikkhez

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell - többek között - kimutatni a lízingbevevőnél a pénzügyi lízingbe vett, beruházásként elszámolt eszköz lízingbeadó (helyette az eladó) által számlázott ellenértéknek megfelelő kötelezettséget. Szükséges-e megosztani a...

Tovább a teljes cikkhez

A társaság 4 db téli gumit vásárolt szereléssel. A számlán a gumi és a szerelés különböző sorokon szerepel. Ez szolgáltatás vagy termékbeszerzés, vagy esetleg a két sort külön könyveljük? Jól gondoljuk, hogy ez esetben az áfa még 50%-ban sem vonható le? A...

Tovább a teljes cikkhez

Egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadási tevékenysége tekintetében áfakötelezettséget választott. Szeretné a bérbevevőjének a bérleti díj mellett a közüzemi szolgáltatások díjait is továbbszámlázni. A közös költséget a fűtés díjával együtt alanyi adómentes...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére