Megkifogásolt szolgáltatásidíj-átalány elszámolása


A bérlő üzlethelyiséget bérel többéves szerződés alapján. A havi - előre számlázott - bérleti díjon felül havonta a felmerülő közös költségekre szolgáltatásidíj-átalányt kell fizetni, a várhatóan felmerülő költségek alapján. A január hónapra kiállított számlát a bérlő megkifogásolta, mert a bérbeadó annak összegét jelentősen megemelte, az emelés indokoltságát részletes költségtervezettel nem támasztotta alá. A bérlő csak a korábbi díjátalányt fizette meg. A bérbeadó a kifogást nem fogadja el, a számlát helyesbítés nélkül ismételten megküldi. Melyik fél jár el helyesen?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2003. október 2-án (68. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1421

[…] alapján meghatározott szolgáltatásidíj-átalányt - elfogadása után - szerződésbe kell foglalni a fizetés, a szerződés szerinti teljesítés, a teljesítésigazolás stb. feltételeinek rögzítésével, és ez a szerződés az alapja a szolgáltatásidíj-átalány számlázásának. Amennyiben a tárgyévre a bérbeadó a várhatóan felmerülő költségekről részletes költségtervezetet nem készített, nem adott a bérlőnek, így lehetősége sem volt a bérlőnek arra, hogy döntsön, az abban foglaltakat elfogadja-e vagy sem, és így nyilvánvalóan a szerződéses kapcsolat sem jöhetett létre. Ebből következően, a bérbeadó megsértette az Szt. 72. §-ában foglalt azon követelményt, mely szerint árbevételt elszámolni a vevő által elismert, elfogadott számlában rögzített ellenérték összegében lehet. Ha a számlát a bérlő nem igazolta, mert nincs mögötte szerződés, és annak hiányában a szerződés szerinti teljesítés feltételei nem ellenőrizhetőek, akkor a bérbeadó nem könyvelhet, sőt a kiállított számlát teljes összegében helyesbítenie kell. A bérlő igénybe […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.