Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Követelés értékesítése (faktorálása)

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2004. április 15. (Számviteli Levelek 81. szám, 1675. kérdés)

Kérdés: A Számviteli Levelek 44. számában, a 876. kérdésre adott válaszban foglalkoznak a faktoring elszámolásával az ügyfélnél. Társaságunk a vevői számlát kívánja faktorálni. Mi ennek a számviteli elszámolása?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]engedményezése ellenérték fejében történik, akkor a követelésértékesítés számviteli elszámolási előírásait kell alkalmazni. A követelés értékvesztéssel csökkentett bekerülési értékét (könyv szerinti értékét) az Szt. 81. §-a (3) bekezdésének f) pontja alapján az egyéb ráfordítások között kell elszámolni. (Könyvelési tételek: az elszámolt értékvesztés átvezetése: T 315 - K 311 és a könyv szerinti érték egyéb ráfordításkénti elszámolása: T 862 - K 311.) A követelés eladási árát (az engedményes által elismert értékét) az Szt. 77. §-a (3) bekezdésének d) pontja alapján az egyéb bevételek között kell kimutatni a követelés átruházásakor. (Könyvelési tétel: T 368 - K 962.) A követelés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti különbözet a követelésértékesítés nyeresége, illetve vesztesége, azzal a társasági adó alapjának megállapítása során az adózás előtti eredményt nem kell korrigálni (feltételezve, hogy az értékesítés a követelés várható kiegyenlítési összegét közelítő értéken, és nem aránytalanul alacsony értéken történt). Ha a követelés engedményezése ingyenesen történt, akkor az Szt. hatálya alá tartozó vagy egyéni vállalkozó részére történő átadáskor az eszközök térítés nélküli átadásának szabályai szerint a könyv szerinti értéket rendkívüli ráfordításként kell elszámolni (T 315 - K 311 és T 8891 - K 311). Amennyiben természetes személy részére történik az átadás, a könyv szerinti értéket természetbeni juttatásként kell a személyi jellegű egyéb kifizetések között elszámolni (T 559 - K 311 és T 315 - K 311). Térítés nélküli átadás esetén a könyv szerinti értékkel a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján növelni kell az adózás előtti eredményt. Természetbeni juttatásnál pedig az Szja-tv. vonatkozó rendelkezéseit és az ahhoz kapcsolódó egyéb törvényi előírásokat kell alkalmazni. A követelés értékesítésekor a korábban elszámolt értékvesztést nem szabad - az értékesítéshez kapcsolódóan - visszaírni, még akkor sem, ha a könyv szerinti értéknél magasabb az eladási ár. [A követeléseknél az értékvesztés elszámolása, illetve az elszámolt értékvesztés visszaírása, a mérlegfordulónaphoz kapcsolódó értékelés az Szt. 55. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján.][…]

Figyelmébe ajánljuk

A faktorcég részünkre kiállított számlája bankköltséget és kiegészítő finanszírozási díjat tartalmaz áfával növelten. Ezeket az egyéb szolgáltatásokra könyveltem. Az áfát visszaigényelhetem?

Tovább a teljes cikkhez

A társaság közúti áruszállítással foglalkozik. A likviditási gondok elkerülése érdekében követeléseit faktoráltatja. A faktorcég előleget fizet, amelyből levonja a faktordíjat, majd - amikor a vevő neki teljesített - utalja a maradékösszeget is a faktorkamat levonásával....

Tovább a teljes cikkhez

Ügyfelem a le nem járt vevőköveteléseit faktorcég közbeiktatásával kezeli. A faktor a megkapott számlamásolat alapján először a követelés 80 százalékát utalja át. Kérem, hogy egy konkrét példán keresztül szíveskedjenek a könyvelés menetét leírni! Szeretném, ha a...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk visszkereset nélküli faktorálásra (készfizető kezesség nélkül) kötött szerződést egy faktorcéggel (bankkal). A banktól írásban azt a külön tájékoztatást kaptuk, hogy a mi esetünkben a visszkereset nélküli faktorálásnál a vevőkövetelések közül ki kell...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére