Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Üzletrészvásárlás osztalék beszámításával

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2004. április 29. (Számviteli Levelek 82. szám, 1702. kérdés)

Olvasói kérdés A kft. 2003 márciusában - nem tartós befektetésként - 1,5 millió Ft névértékű kft.-üzletrészt vásárolt magánszemélytől 10 millió Ft vételáron. A vételár összegének megállapításánál figyelemmel voltak a 2003-ban realizálódó, várhatóan 8 millió Ft összegű osztalékra is. Az osztalékot júliusban átutalták, a kft. pedig ezt az üzletrészt értékesítette szeptemberben 3 millió Ft-ért. Helyesen történt-e az üzletrész bekerülési értékének a 10 millió Ft-ban történő megállapítása? Csökkenti-e a társasági adó alapját a kapott osztalék összege?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai között kell elszámolni. A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti a kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel. Tehát a második kérdésre is igen a válasz. A Tao-tv. közvetlenül nem tartalmaz arra vonatkozóan rendelkezést, hogy a részesedések értékesítése miatt kimutatott árfolyamveszteséggel kell-e az adózás előtti eredményt növelni. Ebből következően, ez esetben - legfeljebb - a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak alkalmazásának indokoltságát kell vizsgálni. A d) pont alapján az adózás előtti eredményt növeli az a költségként, ráfordításként, az adózás előtti eredmény csökkentéseként számításba vett összeg, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra. A 3. számú mellékletben foglaltakban nem szerepel a részesedésértékesítés miatti veszteség. Valójában veszteséggel történt-e az értékesítés? A bekerülési érték ugyan 10 millió forint, de a társaság kapott 8 millió forint osztalékot, 3 millió forint eladási árat, így az éves eredményben a részesedésértékesítés valójában pozitív eredménnyel járt. És ezen nem változtat az a körülmény, hogy a kapott osztalék összegével az adózás előtti eredményt csökkenteni kell. Itt kell megjegyezni, amikor a kft. a magánszemélytől az üzletrészt megvásárolta, vizsgálnia kellett, hogy a magánszemély az értékpapír átruházásakor realizált-e árfolyamnyereséget. Az Szja-tv. 67. §-ának (1) bekezdése alapján: árfolyamnyereségből[…]

Figyelmébe ajánljuk

Társaságunknál 2010. évben sikeres csődeljárás volt. "A" partnerünknek tartoztunk 10 M Ft-tal. A csődegyezség keretében a tartozás 50%-át elengedték, amelyet 2010-ben rendkívüli bevételként könyveltünk. Sajnos, már az első részletet sem tudtuk fizetni, ezért az egyezség...

Tovább a teljes cikkhez

"A" társaság megvásárolt egy ingatlanügyletből származó követelést, amelynek árát az engedményező "B" társaság részére még nem fizette meg. (Egyéb kötelezettségként tartja nyilván "A" cég a könyveiben.) A "B" cég kölcsönmegállapodást kötött "A" céggel, amely...

Tovább a teljes cikkhez

A kettős könyvvitelt vezető bt. 1998-ban megvásárolta egy üzlethelyiség bérleti jogát az önkormányzattól. Ezt követően bérleti szerződés alapján bérleti díjat fizetett. Az önkormányzat 2001-ben eladta a bérleményt. Az ingatlan vételárából 2x20 százalék engedményt...

Tovább a teljes cikkhez

A számviteli törvény hatálya alá tartozó evás cég üzletrészt vásárolt egy kft.-ben. A vételár és az üzletrész értéke közötti különbözet evaalapot képez? A különbözet árfolyamnyereségként került a könyvekbe cégünknél.

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére