Konténerek bérbeadása


Cégünk főtevékenysége egyéb gép, berendezés nagykereskedelme, amelynek során iroda- és raktárkonténerek kereskedelmével és bérbe­adásával foglalkozik. A bérbe adott konténereket a bérbeadás napján a tárgyi eszközök közé soroljuk át, mivel tapasztalataink szerint jellemzően az egy évet meghaladóan szolgálják a cég érdekeit. A tárgyi eszközök közé sorolt konténerekre a Tao-tv. által biztosított 50 százalék/év gyorsított leírási kulcsot alkalmazzuk. Helyes-e, ha a számviteli elszámolás során is 2 év alatt leírjuk? Mikor történjen az átsorolás? Helyes-e, ha a bérbeadásból visszaérkezett konténereknél is az értékcsökkenést folyamatosan elszámoljuk? Helyes-e, ha a bérbe adott konténerek értékesítésekor az ellenértéket egyéb bevételként számoljuk el?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2010. április 29-én (220. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4567

[…] az értékcsökkenést az Szt. 52. §-ában foglaltak szerint kell meghatározni, figyelemmel kell lenni a várható hasznos élettartamra, azon időtartamra, amíg a konténerek bérbeadás útján hasznosíthatók. Ha ez 2 év (azaz 24 hónap), és maradványértékkel nem számolnak, akkor a számviteli elszámolás során is alkalmazható az 50 százalékos leírási kulcs. A konténereknek a tárgyi eszközök közé való átsorolását nem befolyásolhatja az, hogy a bérbeadás meghatározott időtartamra vagy határozatlan időre szól. Akár meghatározott időtartamú, akár határozatlan idejű a bérleti szerződés, a lényeg, legalább egy éven túl szolgálja a bérbeadási tevékenységet. Ha ezen feltételek teljesülnek, akkor két bérbeadás közötti időszakban is indokolt a terv szerinti értékcsökkenési leírást elszámolni. Az előbbiekhez kapcsolódóan hangsúlyozni kell a tartalom elsődlegessége a formával szemben alapelvet. Nem felel meg a tárgyi eszközök közé való átsorolás követelményének az, ha a bérbeadás csak eseti […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.