Közösségen belül megfizetett adó visszatéríttetése


Nemzetközi közúti árufuvarozást végző cég vagyunk. A külföldi tankolásaink áfáját 2010-ben az új szabályok szerint a magyar APEH-hez nyújtjuk be. Kérdéseim: A visszaigényelt és visszakapott áfát hova kell könyvelni? Egyéb bevételként? Ezen külföldi áfa-visszatérítések általában több hónap után jönnek meg. Köteles a vállalkozó a már be­­adott áfa-visszatérítési igényét időbelileg elhatárolni? 2010-ben az összes negyedévre beadtam áfa-visszatérítési igényemet, de még egy fillért sem kaptam. Ezeket valószínűleg csak 2011-ben kapom meg. Melyik adóévet fogja érinteni a visszatérített összeg? Ha el kell határolni, akkor azt mi alapján teszem meg?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2011. március 10-én (239. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4943

[…] (amennyiben az levonható) a számla könyvelésekor a külföldi szolgáltatóval szemben az egyéb követelések között kell – ilyen jogcímen – kimutatni (T 3681 – K 454), és mindaddig ott szerepeltetni, amíg a kapcsolódó visszatéríttetési kérelem benyújtásra nem kerül [ezen külföldi pénznemben meghatározott áfaösszeget az Szt. 60. §-ának (1) bekezdésében meghatározott árfolyamon kell forintra átszámítani]; – az előző bekezdésben leírtakból következik, hogy a külföldi tankolás számlájában kimutatott áfát nem szabad üzemanyagköltségként elszámolni, ha az az adott közösségi tagállam joga szerint levonható; – a visszatéríttetési kérelem benyújtásakor a visszatéríttetni kért – külföldi pénznemben meghatározott – áfának megfelelő összeget az illetékes külföldi adóhatósággal szembeni követelések közé kell átvezetni [ha a visszaigényelt áfa devizaösszege eltér a könyvekben kimutatott devizaértéktől, akkor a különbözetet az átvezetéskor a könyv szerinti árfolyamon egyéb ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni; eltérés lehet a bekerüléskori és az átvezetés időpontjában érvényes devizaárfolyam eltéréséből adódóan is, amelyet árfolyam-különbözetként a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve egyéb ráfordításai között kell kimutatni]; – az előző bekezdésben leírtak könyvelése (a külföldi adóhatósággal szembeni követelés számla az egyéb követelések között: 3682): = átvezetés a visszatéríttetni kért devizaösszegben a visszatéríttetési kérelem benyújtásakor érvényes választott devizaárfolyamon: T 3682 – K 3681, = a visszaigényelt, illetve kimutatott devizaösszeg különbözetének könyvelése könyv szerinti árfolyamon: T 8699 – K 3681, illetve T 3681 – K 9699, = a 3681. számlán mutatkozó, árfolyam eltéréséből adódó különbözet elszámolása: T 3681 – K 9762, illetve T 8762 – K 3681; – a visszatéríttetési kérelem alapján visszautalt devizaösszeget a pénzügyi rendezéskori devizaárfolyamon kell a devizabetétszámlán a külföldi adóhatósággal szembeni követelések csökkentésével könyvelni (T 386 – K 3682) (ez esetben is lehet az, hogy a ténylegesen megkapott devizaösszeg eltér a kérelem szerinti devizaösszegtől, akkor a különbözetet a könyv szerinti árfolyamon a T 8699 – K 3682, illetve T 3682 – K 9699 könyvelési tétellel kell elszámolni, továbbá a kérelem benyújtásakor érvényes devizaárfolyam is eltérhet a pénzügyi rendezéskor érvényestől, az árfolyam eltéréséből […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.