Értékvesztés visszaírása a követelés elengedésekor


X kft. Y kft.-nek 2010-ben szolgáltatást nyújtott bruttó 15 millió forint értékben. Mivel Y kft. a szolgáltatás ellenértékéből többszöri felszólítás ellenére 6 millió forintot 2012. 12. 31-ig nem fizetett meg, X kft. 20% értékvesztést számolt el 2012-ben, amellyel a társasági adó alapját növelte. 2013-ban X kft. és Y kft. megállapodást köt 6 millió forint behajthatatlan követelésnek nem minősülő követelés elengedéséről. Y kft. nyilatkozat útján igazolja, hogy 2013-ban az eredménye e nélkül a juttatás nélkül számítva nem lesz negatív. X kft. megfelelően jár-e el akkor, ha a 2012-ben elszámolt 20%-os értékvesztést 2013-ban visszaírja, és ezzel csökkenti a társasági adó alapját, a 6 millió forint behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedését rendkívüli ráfordításként számolja el, és ezzel nem növeli meg a társasági adó alapját? Kérdés az is, hogy X kft. eljárása kifogásolható-e, azaz nem ellentétes-e a Tao-tv. 3. számú melléklete 4. pontja szerinti "ésszerű gazdálkodás követelményeivel", emiatt nem kellene-e a társaságiadó-alapot 2013-ban növelni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2013. október 10-én (293. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6028

[…] csökkentett összegben, ezt a csökkentett összeget kell a követelés elengedésekor rendkívüli ráfordításként elszámolni.)A társasági adó alapjával kapcsolatos válasznál feltételezzük, hogy az X és Y kft. nem kapcsolt vállalkozás, nem állnak egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban. A fentiekben leírtak szerint a 2012-ben elszámolt értékvesztés összegével a társasági adó alapját csökkenteni lehet a Tao-tv. 4. §-a 4/a pontja alapján 2013-ban.A behajthatatlannak nem minősülő követelés elengedése nem tartozik a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének n) pontjában felsoroltak közé. Így az ilyen jogcímen elengedett követeléshez kapcsolódó értékvesztéssel sem lehet az adózás előtti eredményt csökkenteni.Y kft. a Tao-tv. 3. számú mellékletének 13. pontja szerinti nyilatkozatot csak a 2013. évi beszámoló elkészítését követően adhatja meg, tehát csak 2014-ben. Ha lesz ilyen nyilatkozat X kft. részéről, akkor az elengedett követelés összegével az adózás előtti eredményt valóban nem kell növelni az X kft.-nél.A Tao-tv. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.