Térítésmentesen átadott mérőeszköz


Egészségügyi termékek kereskedelmével foglalkozó cég az árut EU-s partnertől szerzi be. Belföldön csak kiskereskedőknek értékesít szerződés alapján. A szerződésben van mennyiséghez kapcsolódó, közvetlenül adott árengedmény és meghatározott mennyiséghez utólag adott árengedmény, általában negyedéves elszámolással, pénzügyi értesítő levél kiküldésével. A szerződés tartalmazza még az áru értékesítéséhez tartozó mérőeszköz térítésmentes átadását a kiskereskedőknek, amelyet a külföldi szállító helyesbítő számlával megtérít a kft.-nek. A térítésmentesen átadott mérőeszköz elszámolásának mi a helyes gyakorlata és milyen adóvonzata van? A mennyiséghez kötött árengedmény elszámolásának melyek a jogszabályi feltételei?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2014. szeptember 18-án (312. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6438

[…] kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló – konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott – utólag adott (fizetendő) engedmény szerződés szerinti összegét. A szerződés szerint így megállapított engedményről pénzügyi értesítő levél kiküldése is megfelelő, annak alapján az egyéb ráfordítás elszámolandó. Tekintettel azonban arra, hogy a kiskereskedő egyéni vállalkozó, a költségkénti elszámolása, illetve a költségcsökkentés elszámolása is pénzmozgáshoz kapcsolódik, nem elegendő csak a pénzügyi értesítő levelet kiküldeni, az utólag adott engedménynek megfelelő összeget át is kell utalni.A kft.-nél a közvetlenül, illetve az utólag adott engedmény csökkenti az adózás előtti eredményt, de azok összegével az adózás előtti eredményt növelni nem kell. Természetesen a kiskereskedőnél a közvetlenül, illetve az utólag kapott engedmény növeli az egyéni vállalkozói jövedelem alapját, mivel az közvetlenül, illetve közvetetten csökkenti az anyagköltséget, az eladott áruk beszerzési értékét.Az áruértékesítéshez tartozó mérőeszköz térítésmentes átadásának számviteli elszámolása attól függ, hogy ezen mérőeszközt a kiskereskedő kizárólag a tevékenysége gyakorlásához használja (esetleg mint árut piaci értéken értékesíti), vagy mint magánszemély hasznosítja. Az előbbi esetben a kft.-nél a térítés nélküli átadást az áfa felszámításával bekerülési értéken a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni, függetlenül attól, hogy a külföldi szállító helyesbítő számlával […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.