Beltag tagsági jogviszonyának felmondása


A bt. beltagja (férj) válás után a bíróság által megítélt összeggel tartozik. Eddig nem rendezte, most végrehajtás alá került. Neki nincs vagyona, az üzletrészét tekintve a feleség mint végrehajtást kérő a Vht. 132/A. §-ában foglalt jogával élve, az adós (a férj) helyett él a felmondás jogával. Így a Ptk. 3:150. §-a szerint a tagsági jogviszony megszűnése miatt a volt taggal a bt.-nek el kell számolnia. Az üzletrész értéke 90 ezer Ft. Ha ezt kifizeti, maradhat a bt. beltagja? Ha ez nem fedi le a tartozást, mit tehet ő? Mi lesz ezután a bt. sorsa? A kültag viszi a bt. ügyeit, amíg nem találnak új beltagot? A bt.-ben több eszköz van, folyamatban vannak MVH-támogatások, szerződések. Van-e lehetőség valamilyen jogorvoslatra? Milyen feltételekkel tudna a beltag továbbra is a bt.-ben maradni? A cég nem kíván megszűnni.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2014. október 30-án (314. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6465

[…] új Ptk. 3:150. §-ának (2) bekezdése alapján az elszámolás során meg kell állapítani, hogy a tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában milyen forgalmi értéket képvisel a társaság vagyona, és abból a tag vagyoni hozzájárulásával arányos részt kell kifizetni a volt tagnak (a végrehajtónak) a tagsági jogviszony megszűnésétől számított három hónapon belül.A beltagot (a végrehajtót) megillető társasági vagyon összegének megállapításához a beltag tagsági jogviszonya megszűnésének időpontjával mint fordulónappal közbenső mérleget kell készíteni (azt indokolt könyvvizsgálóval ellenőriztetni), és a közbenső mérleg szerinti saját tőke összegének a beltag vagyoni hozzájárulásával arányos részét kell a volt tag helyett a végrehajtónak a fordulónapot követő három hónapon belül kiadni. (Ez valószínűleg több, mint a 90 ezer Ft.) A már folyamatban lévő végrehajtást felfüggeszteni jellemzően csak akkor lehet, ha az adós a bíróság által megítélt összeget, továbbá a végrehajtás költségeit megfizeti.Mivel a bt. volt beltagja ezt a tagsági jogviszonya megszűnése előtt nem tette meg, a később - saját zsebből - történő közvetlen megfizetése nem változtat azon a tényen, hogy ő már nem tag.A beltag hiányában a betéti társaság vezető tisztségviselője az új Ptk. 3:158. §-a alapján - átmenetileg - a kültag is lehet, ha megfelel a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeknek. Véleményünk szerint a végrehajtási eljárás befejezése után, a volt beltagot megillető vagyonnak a végrehajtó részére történő átadását követően a volt beltag beléphet beltagként a betéti társaságba, ha legalább annyi vagyoni hozzájárulást teljesít, mint amennyit a tagsági jogviszonya megszűnésekor kivitt (pontosabban […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.