Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Befektetési alap a helyi adó vonatkozásában

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2018. november 21. (Számviteli Levelek 396. szám, 7784. kérdés)

Olvasói kérdés A 375. lapszámukban megjelent, a 7455. sz. kérdésre adott válaszukat szeretném teljes egészében megkapni, szükség szerint kiegészítve. Az adott önkormányzat kérdése: "Van egy Ingatlanbefektetési Alap-adózónk. Építmény- és telekadót fizet, viszont az iparűzési adó vonatkozásában azt mondja, nem alanya az iparűzési adónak. A Befektetési Alapnak egy szálláshely-üzemeltetéssel foglalkozó épülete van, amit nem ő üzemeltet, hanem egy kft. (normál esetben ez egy bérbeadási tevékenység)".
A következőt írja az Alap:
"Köszönettel vettük figyelemfelkeltését, és egyben tájékoztatjuk, hogy az Ingatlanalapok nem alanyai az iparűzési adónak. Az 1990. évi C. tv. 35. § (2) bekezdése szerint a HIPA alanya az a vállalkozó (52. § 26. pont), aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végzi. A Befektetési Alap, a befektetési jegyek nyilvános vagy zárt körű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a Befektetési Alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. A Befektetési Alapkezelő, mint társaság, alanya az iparűzési adónak, működési területén, amely Budapest." Ha megnézzük a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 35. § (2) bekezdését:
"(2) § Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon."
A Htv. értelmező rendelkezései között az 52. § 26. pontjánál és a többi értelmező pontnál sem találtam definíciót erre a vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyonra, azaz arra, hogy ebbe vajon egy ingatlankezelési alap beletartozik?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]kezelését - amennyiben e törvény másként nem rendelkezik - kizárólag befektetésialap-kezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező, befektetési alapkezelő végezheti.A befektetési alap tehát és ekként az ingatlanalap is, egy olyan vagyontömeg, mely - noha önálló jogalany - saját nevében és kockázatára nem jár el, üzletszerű gazdasági tevékenységet nem végez. Helyette és nevében ugyanis az alapkezelő tesz jognyilatkozatokat, azaz végső soron ő működteti az alapot.A kérdés hivatkozik a vállalkozó Htv. szerinti fogalmára is (a Htv. 52. §-ának 26. pontja), aki valóban az adó alanya lehet. Ide azonban csak azon gazdasági szereplők tartoznak, akik személyükben, ténylegesen, üzletszerűen és saját kockázatra gazdasági tevékenységet végeznek, és emellett besorolhatóak a Htv. értelmező rendelkezésében szereplő jogalanycsoportok egyikébe. Ebből következően a befektetési alap a Htv. vállalkozó fogalmának nem felel meg, hisz esetében nem teljesül az a törvényi feltétel, hogy "gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végez", ezért nem alanya a helyi iparűzési adónak.Más a helyzet az alapkezelő társaság és azon társaság (a kérdésben említett kft.) esetén, amelyik feladata az ingatlan üzemeltetése (szálláshely-szolgáltatás nyújtása). E szervezetek klasszikus gazdasági szereplők, saját döntéshozó testülettel, döntéshozatali renddel. Előbbi feladata az alap nevében meghozni a szükséges befektetési döntéseket, és végrehajtani azokat, utóbbi pedig - az alap nevében eljáró alapkezelővel kötött (bérleti) szerződés alapján - az ingatlanalap tulajdonában álló ingatlant szálláshelyként működteti. E szervezetek, lévén jogi személyek, és[…]

Figyelmébe ajánljuk

Lehet-e az iparűzési adó alanya a jogi személynek minősülő befektetési alap (az ingatlanalap)?

Tovább a teljes cikkhez

Cégünk befektetésialap-kezelő társaság. Az a kérdés merült fel, hogy az ingatlant fejlesztő, bérbe adó befektetési alap alanya-e a helyi iparűzési adónak, figyelemmel arra, hogy a befektetési alap helyett társaságunk, az alapkezelő jár el?

Tovább a teljes cikkhez

Vállalkozásunk tulajdonában van 100 darab "A" Befektetési alap (kollektív befektetési forma) befektetési jegye. A befektetési jegyek bekerülési értéke 100 egység. Az "A" Befektetési alap beolvadt a "B" Befektetési alapba. A beolvadás napjára vonatkozó piaci érték alapján az...

Tovább a teljes cikkhez

Könnyűipari tevékenységet folytató kft. az egyes munkafázisokat, vagy a teljes munkát bérmunkában végezteti el. Lehet-e a nettó árbevételt csökkenteni az igénybe vett bérmunka ellenértékével az iparűzésiadó-alap számítása során?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére