Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Covid-19 miatti leálláskor értékcsökkenés elszámolása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. június 18. (Számviteli Levelek 427. szám, 8234. kérdés)

Kérdés: A Covid-19 miatt hozott intézkedések kapcsán zárva tartó üzletek, irodák tárgyi eszközeinek értékcsökkenés-elszámolása leállítható-e a zárlat idejére mind számvitelileg, mind a Tao-tv. szempontjából? Mit kell tenni a leállás ügyében? Mik a teendők a számviteli politika tekintetében?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]az adózás előtti eredményt növelő-csökkentő összeget a Tao-tv. hatályos előírásai szerint kell számításba venni.Ha az üzletek, irodák tárgyi eszközeit a cég a Covid-19 veszélyhelyzet miatti leállás megszűnése után újrahasznosítja a tevékenysége során, akkor ezen eszközöket az állományból kivezetni nem kell, de az Szt. 53. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alkalmazásával indokolt foglalkozni.Az Szt. hivatkozott előírásai szerint: ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni.A hivatkozottak figyelembevételével, ha a Covid-19 miatti leállás következtében a tárgyi eszközök tervezett hasznos élettartama (használati ideje) meghosszabbodik, akkor célszerűnek az látszik, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenést (leírási kulcsot) úgy módosítják (csökkentik), hogy a leírási időszakot hozzáigazítják a meghosszabbodó használati időhöz, vagy ha a használatbavételkor maradványértékkel is számoltak, akkor változatlan értékcsökkenés (leírási kulcs) mellett a maradványértéket csökkentik, vagy a két javasolt módszer kombinációját alkalmazzák.Az előbbiekben leírtak szerint a hasznos élettartam meghosszabbodása miatt csökkenhet az évenként elszámolásra kerülő terv szerinti értékcsökkenési leírás összege, de az nulla nem lehet, mivel a tárgyi eszközök akkor is avulnak (értékükből veszítenek), ha azokat az átmeneti leállás következtében nem használják. Így az állományban lévő, de a Covid-19[…]

Figyelmébe ajánljuk

A társaság élt a kormányrendelet alapján a hitelmoratóriummal. Az év egy részében, december 31-ig bezárólag nem törleszti a hitelt, és kamatot sem fizet. A hitelek terhe 2020. januártól legfeljebb ugyanannyi lesz, mintha nem is lett volna törlesztési szünet. Az időközben...

Tovább a teljes cikkhez

A társaság vitorlás hajó felújításához kapott támogatást 2003-ban, amit halasztott bevételként elhatárolt. A hajót már korábban muzeális tárgyként védetté nyilvánították. A hajót a felújítást követően meghatározott céllal és feltételekkel üzemeltetik....

Tovább a teljes cikkhez

Kérem szíves állásfoglalásukat a kiva hatálya alá tartozó vállalkozás kiva hatálya alatt beszerzett tárgyi eszköze értékcsökkenésének elszámolásával, könyvelésével kapcsolatban. Az értékcsökkenést az Szt. szerint kell elszámolni, vagy egy összegben? Ha visszatérünk...

Tovább a teljes cikkhez

Mi a teendő, ha a 2000-ben selejtezett tárgyi eszköz elbontása és hasznosítása áthúzódik 2001-re?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére