Alkalmazott nyilvántartása katás vállalkozónál


Katás vállalkozónak az alkalmazottja után milyen dokumentumokat kell vezetnie (tb-kiskönyv stb.)?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2020. augusztus 6-án (429. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8268

[…] köteles a tartozásigazolást a munkába lépése előtt az új munkáltatójának átadni. Az új munkáltató köteles a tartozásigazolást az adóstól (munkavállalótól) bekérni, és a végrehajtást folytatni. Tartozásigazolás hiányáról az adós (munkavállaló) a munkaviszony létesítése előtt köteles nyilatkozatot tenni.Személyi nyilvántartás:- a munkaviszony létesítésekor a munkavállalót személyi nyilvántartásba kell venni,- ennek kapcsán a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtételét, igazolás (okmány) bemutatását vagy adatlap kitöltését lehet kérni, amely nem sérti a személyiségi jogait, és a munkaviszony szempontjából lényeges tájékoztatást nyújt;- tartalma: a személyi anyag tartalmazza az önéletrajzot, a fényképet, az alkalmazási iratot és az esküokmányt, a minősítést, a kitüntetésre vonatkozó iratokat, a képesítésre vonatkozó iratokat, illetőleg azok adatait, a hatályos büntetésről szóló határozatokat, az erkölcsi és más bizonyítványt, illetőleg ezek másolatát, illetve, ha jogszabály előírja, a korábbi munkahely alkalmazási iratát;- a nyilvántartás körébe tartozik a munkaköri és szakmai (egészségi) alkalmasságot tanúsító egészségügyi törzslapkivonat bemutatása, továbbá a munkavállaló adóigazolványa szerinti azonosító jele, valamint a társadalombiztosítási azonosító jele (tajszám) és a magánnyugdíjpénztára (címe, bankszámlaszáma) megnevezésének nyilvántartásba vétele.Munkaügyi és bérszámfejtési nyilvántartások:- a munkaviszonyból eredő jogosultságok, járandóságok esedékességének, a kötelezettségek teljesítési időpontjának figyelemmel tartása és a különböző munkaügyi, bérelszámolási nyilvántartások.Munkaviszonyban töltött idő:- az egyes járandóságok, illetve jogosultságok alapját képező időt, a jogszabály által megállapított kivételektől eltekintve, az adott munkáltatónál történt alkalmazás napjától kell számítani ugyancsak az adott munkáltatónál töltött munkaviszonynak számít (a felmondási idő és a végkielégítés kivételével) a munkaszerződés megkötését megelőző "közalkalmazotti" jogviszony, ha a munkáltató a fenntartói jog átadása, átvétele, illetőleg az új munkáltatónál való továbbfoglalkoztatás vállalása folytán változott meg,- munkaviszonyban töltött időként kell tekinteni azt a munkaviszonyon kívüli időt is, amelyet külön jogszabály munkaviszonyban töltöttnek ismer el,- pl.: ORTT-beli tagság időtartama, a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje ... stb.Munkaviszony időtartamának igazolása:- a beszámítandó időt igazolni kell,- figyelmen kívül kell hagyni:a megszakítás nélkül harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadságot, szabadságvesztés büntetést, a javító-nevelő (közérdekű) munkát, valamint a tanulmányi ösztöndíjasként folytatott iskolai képzés miatti szünetelést.Szabadság-nyilvántartás:- a munkába lépés után meg kell határozni a munkavállalót megillető alap- és pótszabadság mértékét, és azt elő kell jegyezni a szabadságolási ütemtervben, kiadását pedig nyilvántartásba kell venni.Létszám […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.