Termék formájában adott árengedmény


Ügyfelem engedményt szeretne adni a vevőinek úgy, hogy az engedményt nem pénzben, hanem termékben kívánja adni azzal az értékesítéssel együtt, amikor a vevő a vásárlásával teljesíti az engedményre jogosító feltételt. Például: Ha a vevő vásárol 50 db terméket, akkor 5 db terméket nulla forint értékben kap meg. A számlában ebben az esetben szerepel 50 db termék értékesítése listaáron és 5 db termék értékesítése 0 Ft egységáron. Helyes-e ez a számlázási gyakorlat?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2021. április 29-én (444. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8508

[…] valamely pluszterméket kap, vagyis az engedmény a termék vevője oldalán nem az általa teljesítendő/teljesített ellenérték csökkenéseként jelenik meg, hanem az ellenértékkel szemben megjelenő termék növekményeként (természetbeni engedmény). Ebben az esetben az árengedmény pénzben kifejezett összege a plusztermékek értékével egyezik meg.A kérdés teljes körű megválaszolása érdekében szükséges megemlíteni az Áfa-tv. 71. § (3) bekezdését is, amely alapján a felek dönthetnek úgy is, hogy az engedménnyel nem kívánják csökkenteni az arra jogosító értékesítés adóalapját. Ezen döntésnek azokban az esetekben van elsősorban jelentősége, amikor az árengedményhez kapcsolódó adóalap-korrekció nehezen, vagy irreálisan nagy ráfordítással érhető el. Az Áfa-tv. 71. § (3) bekezdésén alapuló döntésből az következik, hogy az engedmény az engedményre jogosító ügylet (alapügylet) adóalapját nem csökkenti, az engedmény összege a természetbeni engedményként átadott termék, nyújtott szolgáltatás ellenértékét képezi.A fentiek alapján a természetben nyújtott árengedmény áfaalapra gyakorolt hatása, illetve számlázása az adóalany döntésétől függően kétféleképpen alakulhat az alábbiak szerint:1. A termékértékesítő dönthet úgy, hogy az engedménnyel csökkenti az arra jogosító értékesítésének adóalapját. Ebben az esetben azt az engedményre jogosító ügyletről kibocsátott számlában kell megjeleníteni, mint általános forgalmi adó alapját csökkentő tételt.Ha például az adóalany úgy értékesít 50 darab terméket 100 ezer forint (+áfa) áron, hogy 5 darab, összesen 10 ezer forint (+áfa) értékű terméket ingyen ad hozzá, úgy az eredeti értékesítés – azaz a termékek együttes értékesítése – 110 ezer forint (+áfa) értékű lenne, azonban az ingyen átadott termékek pénzben kifejezett ellenértékének erejéig – tulajdonképpen 10ezer forinttal – az adóalap csökken, így ténylegesen 100 ezer forint után kell adót fizetni.A helyes számviteli elszámolás érdekében a valós (a tényleges) gazdasági eseményeket a számlának tartalmaznia kell. Ilyen gazdasági esemény a termék értékesítése eredeti áron, továbbá az árengedmény összege, valamint az árengedmény fejében értékesített termék.Ezért a számlában az eladónak fel kell tüntetnie az előző példához kapcsolódóan:–az 50 db termék értékesítésének eladási árát, 100ezer Ft-ot + és annak az áfáját;–negatív előjellel szerepeltetni kell az árengedmény összegét, 10 ezer Ft-ot és annak az áfáját;–értékesítésként kell kimutatni az árengedmény fejében átadott 5 db termék eladási árát, 10 ezer Ft-ot és annak az áfáját;–a fizetendő összeget, azaz 100 ezer forintot és annak az áfáját.A számlán adóalapként valamennyi termék vételárát figyelembe kell venni azzal, hogy az engedmény nem tartozik bele az engedményre jogosító ügylet adóalapjába, emiatt csökkentő tételként (negatív előjellel) számolható el az ingyenesen átadott 5 db termék értéke.Az üzletpolitikai célból […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.