Üzletrész visszavásárlása, bevonása


A társaság 8000 E Ft-ért vásárolja vissza a személyesen már nem közreműködő tagok üzletrészeit. Az alapításkori törzsbetétek összege 370 E Ft. (Ebből a 370 E Ft-ból visszavásárolt üzletrészek térítés nélküli átadása miatt 740 E Ft lett.) Jegyzett tőke 5050 E Ft, eredménytartalék 165.000 E Ft. Szabályosan járunk-e el akkor, ha 370 E Ft névértékkel csökkentjük a jegyzett tőkét? A névérték és a visszavásárlási érték közötti különbözettel csökkentjük az eredménytartalékot is? A tőkeleszállítással egy időben legalább 370 E Ft tőkeemelést hajtunk végre az eredménytartalék terhére? Növelnünk kell-e a 2022. évi kivaalapot, és ha igen, milyen összeggel? A társaság 2015-től kivaalany. Kifizetés előtt milyen közterhei vannak a 8000 E Ft-os összegnek?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. június 16-án (467. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8899

[…] személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót megállapítania, bevallania tagonként és befizetnie;-a tagonként megállapított jövedelem adókkal csökkentett összege fizethető ki a tagoknak az üzletrészek visszavásárlási értékeként.A visszavásárolt üzletrészek könyvelése-a visszavásárlási értéken: T 3731 - K 4792;-a visszavásárlási érték átvezetése az eredménytartalékból a lekötött tartalékba: T 413 - K 414.A visszavásárolt üzletrészeket átadó tagok jövedelmének megállapítása után a tag jövedelmét terhelő-személyi jövedelemadó: T 4792 - K 462;-szociális hozzájárulási adó: T 4792 - K 468-08;-a tagoknak kifizetendő összeg: T 4792 - K 384, 381.Az előbbiek eredményeként a visszavásárolt üzletrészek a forgóeszközök között szerepelnek, a 3731. számlán.A Ptk. külön nem szabályozza, hogy ha a visszavásárolt üzletrészeket nem értékesítik, térítés nélkül nem adják át a megmaradt tagoknak, akkor mi történhet azokkal. Pontosabban azt írja elő, hogy azokat be kell vonni, de a bevonás technikájáról nem szól. Így a bevonás a tőkeleszállítás szabályai szerint történhet. Ehhez módosítani kell a társasági szerződést, rögzítve a törzstőkecsökkentés mértékét (a visszavásárolt és bevont üzletrészek névértékének megfelelő összeg, a kérdés szerinti esetben ez a térítés nélkül adott üzletrészekkel együtt értelmezendő, tagonként 740 E Ft).Amikor a törzstőkecsökkentést a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte, akkor az Szt. 35. §-ának (10) bekezdése alapján könyvelendő:-a bevont üzletrészek névértékének megfelelő összeg: T 411 - K 3731 (ez nem 370 E Ft, üzletrészenként minimum 740 E Ft, egy-egy tagnak csak egy üzletrésze lehet, a térítés nélküli átadáskor nem új üzletrészt kapott a tag, a meglévő üzletrészének a névértéke növekedett);-a bevont üzletrészek visszavásárlási értéke és névértéke közötti különbözet összegével az eredménytartalék csökken: T 413 - K 3731;-az előbbi tétellel egyidejűleg a lekötött tartalék feloldása, a lekötött […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.