Mikor telephely a bérbe adott ingatlan


Társaságunk - többek között - ingatlanok bérbeadásával is foglalkozik. A bérbevevők szintén gazdasági társaságok, amelyek üzletszerű gazdasági tevékenységet végeznek a bérelt ingatlanban. Az ingatlanok a bérbeadónál vagy a bérbevevőnél (vagy mindkettőnél) minősülnek-e telephelynek a cégjegyzék/társasági szerződés, az adózás rendjéről szóló törvény és az iparűzési adó szempontjából? A bérbeadónak vagy a bérbevevőnek (vagy mindkettőnek) kell a bejelentéseket megtennie a telephely tekintetében a cégbírósághoz, a NAV-hoz és a helyi adóhatósághoz? Bérbe adott ingatlan esetén a bérbeadónak és a bérbevevőnek is keletkezik helyi iparűzésiadó-fizetési kötelezettsége ugyanazon telephely kapcsán, a bérbeadónak a bérleti díjból származó árbevétele, a bérbevevőnek pedig az ott végzett gazdasági tevékenységéből származó árbevétele után?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. március 7-én (501. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9466

[…] Htv. (a helyi iparűzési adó) vonatkozásában telephelynek kell tekinteni többek között a "hasznosított (bérbe, lízingbe adott) ingatlant". Ennélfogva a Htv. hatókörében is telephelynek számít a bérbeadónál a bérbe adott ingatlan. A bérbevevő esetén a bérbe vett ingatlan szintén telephelyet keletkeztet az iparűzési adóban, ha ott a vállalkozó vállalkozási tevékenységbe kezd (megkezdi az ingatlan használatát).Megjegyezzük, hogy az adózónak a Htv. szerinti telephelyet a Htv. 42/E. §-a (2) bekezdése értelmében nem szükséges külön bejelentenie az önkormányzati adóhatósághoz, ha a telephely létrejötte tényéről szóló bejelentést az állami adóhatósághoz megtette (és a bejelentési űrlapon jelölte, hogy a telephely egyben a Htv. szerinti telephely is.)Némiképp más a helyzet, ha a telephely fogalmát a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) alkalmazásában vizsgáljuk. A Ctv. 7. § (2) bekezdése értelmében a cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.