Áfaellenőrzés 2004/2005. évekre visszamenőlegesen

Kérdés: A 2004. és 2005. évben történt támogatás igénybevétele miatti áfaarányosítás lehetőségéről több cikk jelent meg. Ezek elolvasása után kérdezem: minden érintett időszaki bevallást önellenőrizni kell, vagy csak az érintett év utolsó bevallását? 2004. 05. 01-től számított időszak önellenőrizhető? Ezen időszak alatt keletkezett összes levonható áfa most érvényesíthető? Ha az egyéb feltételek megvannak?
Részlet a válaszából: […] 2009 áprilisában az Európai Bíróság végleges döntést hozottaz általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (régi Áfa-tv.)2004. május 1-jétől 2005. december 31-éig hatályos – az államháztartásitámogatás miatt az előzetesen felszámított áfa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 1.

Áfaarányosítás 2004-2005. évi szabályainak hatályon kívül helyezése

Kérdés: Az európai bíróság hatályon kívül helyezte az áfaarányosításra vonatkozó szabályokat. A 2004. 05. 01. és 2005. 12. 31. közötti időszakban a törvényelőírások miatt le nem vont áfát önellenőrzéssel helyesbíthetem?
Részlet a válaszából: […] Ellentétben a kérdésben szereplő megállapítással, azállamháztartási támogatások utáni – a magyar áfaszabályozásban 2004. május 1.és 2005. december 31. között fennállt – arányosítási kötelezettséggelösszefüggésben az Európai Bíróság mindeddig semmilyen ítéletet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 26.

Kamattámogatás az áfaarányosításnál

Kérdés: Cégünk mezőgazdasággal foglalkozó cég, jogosult kamattámogatás igénybevételére a 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben felvett gépbeszerzési hitelekhez és EU-hitelhez. A 2006-ban kapott kamattámogatások miatt kell-e az áfát arányosítani? Jogosultak vagyunk még földalapú és gázolaj-támogatásra. Ezek miatt kell-e arányosítani az áfát 2006-ban?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 38. §-ának (1) bekezdése módosult 2006. január1-jével. A módosítás lényege, hogy megszűnt az adóalapot nem képezőállamháztartási támogatások miatti áfaarányosítási kötelezettség. A módosultelőírás csak a 2006. évi beszerzéseknél alkalmazható, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 14.

Fejlesztésre kapott támogatás elszámolása

Kérdés: A társaság 5 millió forint vissza nem térítendő fejlesztési támogatást kap a KTA-ból. A támogatásból 4,5 millió forintot előlegként 2006-ban már átutaltak, a fennmaradó 500 ezer forintot 2007-ben, a pályázat megvalósulásakor utalják át. Az átutalt összeget a társaság lekötötte. A szerződés szerint a támogatási összeg átutalása közötti időben keletkezett kamat összegét olyan célra kell felhasználni, mint a támogatást. A társaság az áfát az általános előírások szerint számolja el. Helyesen jár-e el a társaság, ha az átutalt összeget és a fenti kamatot rendkívüli bevételként számolja el, illetve az év végén fel nem használt részt elhatárolja? Kell-e arányosítani az áfát? Milyen egyéb sajátosság van a támogatás könyvelésével, adózásával kapcsolatosan?
Részlet a válaszából: […] A választ azzalkezdjük, hogy a vissza nem térítendő támogatás pénzeszközének a lekötöttösszege után kapott kamatot az Szt. 84. §-a alapján a pénzügyi műveletekbevételei között kell elszámolni, – jellemzően – az egyéb kapott (járó) kamatokközött a kamatokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 9.

Le nem vont áfa munkaügyi támogatásnál

Kérdés: Ha egy vállalkozásnak a munkaügyi támogatáson kívül minden más bevétele áfás volt, ma is az, de 2004-ben és 2005 első négy hónapjában az áfaarányosításba a kapott munkaügyi támogatást bevonta, önrevízióval visszakérheti-e az akkor – világos állásfoglalás hiányában – vissza nem kért áfát?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy igen. A választ a következőktámasztják alá:A 2005. évi XXVI. törvény 20. §-a kiegészítette a 2003. éviXCI. törvény 211. §-át egy (22) bekezdéssel, amelyet 2004. január 1-jétől kellalkalmazni. Ez az előírás számos jogszabály alapján adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 12.

Támogatások minősítésének változása 2005. évben

Kérdés: 2004-ben és 2005-ben munkabér-támogatásban részesültünk (68/1996. Korm. rendelet alapján), és utazásiköltség-térítéshez kapcsolódó támogatásban (39/1998. Korm. rendelet és 78/1993. Korm. rendelet) a munkaügyi hivataltól. Ezeket annak idején bevontuk az arányosításba. Önrevízió útján vissza tudjuk kérni az akkor vissza nem igényelt összeget?
Részlet a válaszából: […] A válasz röviden az, hogy igen, visszakérhető.A 2005. évi XXVI. törvény 20. §-a kiegészítette a 2003. éviXCI. törvény 211. §-át egy (22) bekezdéssel, amelyet 2004. január 1-jétől -tehát visszamenőlegesen – kell alkalmazni. Ez az előírás számos jogszabályalapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 8.

Reklám vagy támogatás

Kérdés: Kiadványunk a régió gazdasági-kulturális életével foglalkozik, árbevétele a cégek hirdetéseiből van. Egyes önkormányzatok – erejükhöz mérten – támogatják a kiadvány megjelenését. Akkor is írnánk róluk, ha egy fillérrel sem támogatnák a kiadványt. Az így jóváírt pénz tekinthető-e támogatásnak? Ha igen, akkor államháztartási támogatásnak minősül? Különös tekintettel az áfaarányosítás előírásaira.
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzatoktól kapott támogatás egyértelműenállamháztartási támogatás, amelyet az Áfa-tv. 38. §-a (1) bekezdése szerintiarányosításnál 2004/2005-ben számításba kellett venni. Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a jóváírt pénztekinthető-e támogatásnak,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 25.

Vadásztársaság tevékenységének minősítése

Kérdés: A vadásztársaság nem tudja meghatározni, mit lehet az alaptevékenység, illetve a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek tekinteni. Alapszabálya szerint a társaság vadgazdálkodással, vadászattal, valamint az ehhez szükséges fegyver- és lőszertartással foglalkozik. Bevétele a trófea és a vadhús értékesítéséből, a bérvadásztatásból származik. Melyik bevétel melyik tevékenységhez tartozik? A társaság használatában lévő földterületet művelik, amelyik után támogatást kap. Ez hova tartozik?
Részlet a válaszából: […] Az Art. szerint vállalkozási tevékenység az a rendszeresgazdasági tevékenység, amelyet a magánszemély, illetve a jogi személy vagyegyéb szervezet saját nevében és kockázatára üzletszerűen végez. Ezen általános előírás alapján az alapszabályban kellrögzíteni, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 25.

Önkormányzati támogatás minősítése

Kérdés: A 2004-2005. években az államháztartási támogatásban részesülő adóalanyok az egyes termékbeszerzéseikhez kapott támogatás esetén az előzetesen felszámított áfa megosztásával érvényesíthették áfalevonási jogukat. Államháztartási támogatásnak minősül-e, ha egy 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő cég, amely a víz- és csatornaüzemeltetéssel van megbízva, az alapító önkormányzattól vissza nem térítendő támogatás formájában segítséget kap egy-egy számla kifizetésére? Adhat-e az önkormányzat tagi kölcsönt a működési kiadásokra?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz mind a két kérdésre az, hogy igen. Az Áht. 2. §-a alapján az államháztartást a központikormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok, valaminta társadalombiztosítás költségvetései alkotják.Az Áht. 5. §-a alapján a helyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 25.

Minőségbiztosítási rendszer elszámolása

Kérdés: Az ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer bevezetésével kapcsolatos díjat átszervezésként aktiválta a társaság. Az ISO bevezetésével kapcsolatos szerződést a társaság 2004-ben kötötte, amelyre 2005-ben támogatást kapott. A kapott támogatás áfaarányosítás alá tartozik-e? Az alapítás-átszervezés öt évre elszámolt értékcsökkenésével arányban kell-e a kapott támogatás elhatárolását elszámolni?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből egyértelműen nem derül ki, a minőségbiztosításirendszer bevezetésével kapcsolatos költségeket alapítás-átszervezésköltségeként 2004-ben vagy 2005-ben aktiválták. Ha már 2004-ben aktivált a társaság (annak ismeretében, hogy2005-ben támogatást fog kapni),...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 11.
1
2
3
6