Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott árat nem befolyásol tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Intézményfinanszírozás támogatásának áfakötelezettsége, elszámolása

Kérdés: Milyen áfakötelezettség kapcsolódik az adott intézmény működőképességének fenntartását szolgáló kapott támogatáshoz?
Részlet a válaszból: […]támogatásnak a fajlagos ráfordítások csökkenését kell elősegítenie. A lakosság felé kiszámlázandó díjtételeket önkormányzati szolgáltatások esetén a területileg illetékes önkormányzatnak rendeletben kell meghatároznia, míg az állami tulajdonú víz- és csatornaszolgáltatók díjtételeit a KÖVIM határozza meg. Ezzel ez a fajta támogatás már nem minősül az árat közvetlenül befolyásoló támogatásnak, így önmagában a támogatás adóalapot nem képez. A lakosság felé az önkormányzat rendeletében, illetve a KÖVIM által meghatározott térítési díjat kell kiszámlázni. Az áfa alapját az adó nélküli díjtétel képezi. Az erre felszámított áfa - mint végső fogyasztót - a lakosságot terheli. Ugyanez elmondható az állami címzett és céltámogatások összegéről is, amennyiben azok sem a támogatással létrejött intézmények által értékesített termékek és szolgáltatások árát nem befolyásolják, hanem az intézmények létrejöttét, felújítását stb. segítik elő. Az árat közvetlenül nem befolyásolják azok a - klasszikus értelemben vett mecénások, különösen alapítványok által nyújtott - támogatások sem, amelyek egy könyv, film, színházi produkció létrejöttét, megjelenését teszik lehetővé anélkül, hogy a majdani árakat valamilyen formában is megkötnék. Azok a támogatások sem minősülnek közvetlenül az árakat befolyásolóknak, amelyeknek célja nem az ártámogatás, a felek által alkalmazott vagy alkalmazandó ellenértéknek egy meghatározott összegű közvetlen kiegészítése, hanem a piacszabályozás, egyes termékek minimális felvásárlási árának megállapításával a piac terelése, az értékesítés területi megoszlásának alakítása, az export serkentése. Nem az árat befolyásolja továbbá a minőség védelme céljából nyújtott, pl. a minőségi tejfelvásárlás esetén alkalmazott felvásárlási ár miatt a felvásárló megnövekedett kiadásainak ellentételezése. Ugyancsak nincs közük az ügyletekben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 99