Ingatlan adásvétele feltételekkel


A kft. ásványvíz-kitermelésre vásárolt az önkormányzattól bányaművelési ágba tartozó ingatlant. A vételár 4 millió forint, 400 ezer forint foglalót kellett fizetni. A vételár többi részét december 15-ig kell megfizetni. Az önkormányzat az adásvételi szerződés aláírása napjával a telket birtokba adja, a vevő jogosult ott – engedélyek birtokában – fúrásokat végezni. Az eladó feltétlen és visszavonhatatlan beleegyezését adja, hogy az ingatlan tulajdonjoga a vevő javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön a vételár teljes összegű kifizetését követően. Addig az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjog-fenntartással történt eladás ténye bejegyzésre kerül. Számlát az önkormányzat nem adott. Aktiválható a telek? Értékcsökkenés elszámolható? Egyáltalán kell számlát kibocsátani? Vagy nem kell, mert a telek értékesítése tárgyi mentes? Foglalóról sem kell számla? Ha minden sikerül, vagy ha nem sikerül, a kutatófúrások, a mérnöki munkák költségeit hogyan kell elszámolni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2008. szeptember 11-én (182. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3802

[…] kibocsátásáról, amely az Szt. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. Az adásvétel esetén ilyen bizonylat az Szt. 72. §-ának előírásaiból következően: a számla. Az önkormányzatnak tehát akkor is számlát kell kiállítania az értékesítésről, ha az értékesítés mentes az adó alól. Mint már utaltunk rá, a birtokbaadáskor az önkormányzatnak számlát kellett volna kiállítania, függetlenül attól, hogy a vételárat mikor, milyen részletekben egyenlítik ki. A kft.-nek azonban – számla hiányában is - el kellett volna számolnia a földterület (telek)-vásárlást a birtokbavételkor akkor is, ha az adásvételről az önkormányzat számlája nem érkezett meg (nem számlázott beruházásként). A beruházásként állományba vett földterületet az ingatlanok közé akkor kell átvezetni, amikor a telket rendeltetésszerűen használatba veszik, azon a próbafúrásokat megkezdik. Az Szt. 52. §-ának (5) bekezdése szerint – főszabályként - nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, telek bekerülési (beszerzési) értéke után. Kivételek között szerepel a bányaművelésre igénybe vett földterület, telek. A kérdésben leírt telek, földterület akkor tekinthető bányaművelésre igénybe vett földterületnek, teleknek, ha a földterület, telek a használatbavétel után elveszti telek jellegét (például a föld, a homok, a sóder kitermelése után a telek helyén bányató lesz!). Az ásványvíz-kitermelés a telekjelleget nem változtatja meg, a telken folyó tevékenység (a fúrások) befejezése után a telek továbbra is telekként hasznosítható. Így a szóban forgó telep bekerülési (beszerzési) értéke után nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés. Az ásványvíz kitermelése érdekében történnek a próbafúrások. A próbafúrásokkal kapcsolatosan felmerülő költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban kell elszámolni, majd a saját vállalkozásban végzett beruházás szabályai szerint – mint a beruházás előkészítésének a költségeit – a beruházási […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.