Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Meghatározott időre történő elszámolás díja (áfa)

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2009. március 5. (Számviteli Levelek 193. szám, 4023. kérdés)

Kérdés: Az új Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése szerint: termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben vagy határozott időre szóló elszámolásban állapodtak meg, teljesítés az ellenérték megtérítésének esedékessége, amelyre az adott részlet vagy elszámolás vonatkozik. Partnerünkkel nem kötöttünk szerződést, de a társaság több éve kihelyezett raktárt tart fenn cégünknél, és szóbeli megállapodás alapján havonta számolunk el a készletfogyásról, amiről számlát állít ki, de nem az Áfa-tv. 58. § (1) bekezdése alapján. Felelősek vagyunk-e a rossz számlázási gyakorlatért? Amennyiben az ügyfél nem hajlandó sem a szerződéskötésre, sem a számla helyesbítésére, megtehetjük-e, hogy a számlán feltüntetett időponttól függetlenül, csak a fizetés esedékességekor állítjuk be a számlát adóbevallásunkba (vagyis később igényeljük vissza az áfát)? Az Áfa-tv. 58. §-a alá tartoznak-e a következő, cégünk által igénybe vett szolgáltatások, ha a szerződések csak a havi, esetleg heti elszámolást tartalmazzák, de az elszámolás konkrét napját nem határozzák meg? - Átalánydíjas szolgáltatások szerződés szerinti, havi fix összegű számlázással. - Munkásszállás igénybevétele, havi elszámolással. - Munkaerő-kölcsönzés, havi elszámolással. - Bérmunka heti számlázással (több szállítólevélen beszállított áruról a műszaki szakemberek teljesítésigazolást állítanak ki, és utána történhet a számlázás). - Gépek takarítása (a kisebb takarításokat hetente számlázzák, a nagyobb hétvégi takarításokat a teljesítést követően). - Fuvarozás, havi elszámolással.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]cégük akkor jár el helyesen, ha legkorábban csak a fizetési határidőt magában foglaló adómegállapítási időszakában állítja be bevallásába - levonható adóként - a társaság számláján áthárított áfa összegét. (Önmagában az a tény, hogy a társaság rossz teljesítési időpontot tüntetett fel, cégük adólevonási joggyakorlását még nem korlátozza). Amennyiben viszont a szóbeli megállapodás - az egyes hónapok tekintetében - fizetési határidőre nem tért ki, akkor az ügylet nem minősíthető határozott időre szóló elszámolásúnak. Adóztatása ez esetben egyedi teljesítésű termékértékesítésként, az Áfa-tv. 55. §-ának (1) bekezdése és 56. §-ának együttes előírásai alapján történhet, amelyek értelmében az áfafizetési kötelezettség az egyes készletértékesítések tényleges időpontjában keletkezik. Ekkor az egyes készletértékesítések bizonylatolása vagy egyedileg külön-külön, vagy gyűjtőszámlával történhet csak meg [Áfa-tv. 164. §-ának (1) bekezdése], utóbbinak feltétele azonban, hogy e számlázási technika alkalmazásáról a felek - akár szóban is, de - előzetesen megállapodjanak [Áfa-tv. 164. §-ának (2) bekezdése]. A társaságnak tehát vagy minden egyes készletértékesítést külön számlával, külön teljesítési időponttal kellett volna bizonylatolnia, vagy az adott hónapra eső értékesítésekről egy darab számlát (gyűjtőszámlát) is kiállíthatott volna. Utóbbi esetben azonban a gyűjtőszámlán az adott havi egyes értékesítéseket - mint több önálló, számlakibocsátásra jogalapot adó ügyletet - tételesen, egymástól elkülönítve, a hozzájuk tartozó valamennyi - az Áfa-tv. 55. §-ának (1) bekezdése szerinti - teljesítési időpontot külön-külön feltüntetve kellett volna szerepeltetnie (Áfa-tv. 171. §). Amennyiben ez az eset valósul(t) meg, akkor a társaság számlái alapvetően hibásak, azokra cégüknél adólevonási jogot alapozni nem lehet (a megoldást az jelentheti csak, ha a társaság módosítja a rossz számlákat). 2. Az Áfa-tv. 58. §-ának (1) bekezdése szerinti, időszakos elszámolású ügyletként történő minősítés kérdésében az elszámolás konkrét napja nem bír relevanciával. Jelentősége annak van, hogy az adott, rendszeresen végzett szolgáltatás tekintetében a felek elszámolási időszakokat kikötöttek-e, és azokhoz[…]

Figyelmébe ajánljuk

Vámszabad területen belül lévő ingatlanon végzett felújítás, karbantartás áfaköteles szolgáltatás-e, ha igen, mekkora az áfa mértéke?

Tovább a teljes cikkhez

A cég, amelynek könyvelek, alvállalkozó és pénzforgalmi áfás. A fővállalkozó 3% skontót von le a számlák végösszegéből, ha határidő előtt fizet. Addig az alvállalkozó kimenő számlájának végösszegét könyveljük követelésként: T 311 - K 911, 467. Ha a...

Tovább a teljes cikkhez

Kell-e áfát felszámítani egy külföldi székhelyű cégnek kiállított számlában, ha az a külföldi cég a Magyarországon értékesített gépeinek garanciális javítását egy belföldi cégre bízta, a garanciális javítás költségeit devizában megfizeti a szervizcégnek a...

Tovább a teljes cikkhez

A reprezentációs költséget a személyi jövedelemadó és az egészségügyi hozzájárulás alapjának számításakor általános forgalmi adóval vagy a nélkül kell figyelembe venni?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére