Építkezés mint telephely


Egy külföldi (osztrák) vállalkozó különböző helyszíneken folytatott építkezések, szerelések miatt magyar adószámot igényelt. Az 1976. évi 2. törvényerejű rendelet értelmében (a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kettős adóztatás elkerüléséről szóló rendelet szerint) telephelyet keletkeztet az olyan építési kivitelezés, amelynek időtartama két évet meghalad. Hogyan kell értelmezni az említett kétéves időtartamot? – Az egyes helyszíneken végzett építkezés nem haladhatja meg a két évet?! – Vagy azt kell-e vizsgálni, hogy a külföldi vállalkozó magyarországi adószáma a megállapítástól számítva mikor haladja meg a két évet? Ha ez utóbbit kell vizsgálni, akkor figyelmen kívül hagyhatók-e azon időszakok, amikor a társaság az egyik helyszínen befejezte az építkezést, és az adószámát megtartotta, de a következő építkezés kezdetéig nem végez tevékenységet Magyarországon? Ha bármelyik okból a társaság 2008-ban átlépte a kétéves időintervallumot, jól gondoljuk-e, hogy az adószám megállapításától visszamenőlegesen be kell vallani (és természetesen befizetni) a társaságot terhelő társasági adót a 2008-as évre vonatkozó 0829-es bevalláson 2009. május 31-ig? Ez esetben a külföldi vállalkozó is a tárgyévben rendezi az előző évek korrekcióját az osztrák eredményével kapcsolatban?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2009. március 5-én (193. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4026

[…] (folyamatosan vagy megszakításokkal) összesen legalább három hónapig tart, melyet építkezési területenként kell figyelembe venni, függetlenül attól, hogy azok több önálló szerződésen alapulnak, vagy különböző személyek adták a megrendeléseket; a gazdasági, üzleti és földrajzi szempontból egy egységet képező építkezések egy építkezési területnek minősülnek." E rendelkezést természetesen felülírja az egyezmény az időtartam tekintetében, azaz egy Ausztriában illetőséggel bíró személy Magyarországon végzett építési tevékenysége két év leteltét követően válhat telephellyé. Az időtartamot építkezési területenként kell mérni, méghozzá az építkezés kezdetétől az építkezés befejezéséig. Az építkezés kezdetének napja az építési-szerelési naplóban az építkezés kezdőnapjaként megjelölt nap, ha alvállalkozóként vesz részt az építkezésen a külföldi, akkor az építési-szerelési naplóban megjelölt kezdési időpont (Tao-tv. 4. §-ának 16. pontja). Az építkezés befejezésének a napja fővállalkozónál a használatbavételi, fennmaradási engedély jogerőre emelkedésének a napja, alvállalkozó esetében az általa végzett tevékenység befejezésének a napja (Tao-tv. 4. §-ának 15. pontja). Az építkezési terület alatt érteni kell azt, ha ugyanazon a területen folyik az építkezés, illetve azt is, ha gazdasági, üzleti vagy földrajzi szempontból egy egységet képez. A példa szerinti esetben - amelyről annyit tudunk, hogy az építkezés több helyen folyik – az dönti el, hogy az időtartamokat össze kell-e számítani, hogy gazdasági, üzleti vagy földrajzi szempontból […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.