Mikrogazdálkodói beszámoló - maradványérték


Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló választása esetén a vállalkozó nem kötelezett számviteli politika készítésére, ezzel mentesül a kötelezően elkészítendő szabályzat elkészítése alól is? Ezen típusú beszámoló választása esetén az eszközök értékcsökkenésének elszámolásakor maradványérték nem állapítható meg. Hogyan kell eljárni a már az előző években megállapított maradványértékek kezelésében? A választott leírási kulcsok továbbra is alkalmazhatók, vagy át kell térni a társasági adó szerinti kulcsokra?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2013. július 11-én (288. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 5928

[…] hivatkozott előírása alapján a mikrogazdálkodó valójában mentesül ezen szabályzatok elkészítése alól is. Sőt a Korm. rend. 2. §-ának (2) bekezdése alapján mentesül a számlarend-készítési kötelezettség alól is, ha főkönyvi elszámolásait a Korm. rendelet 3. melléklete szerinti számlatükör szerint vezeti.A Korm. rend. 14. §-ának (1) bekezdése felsorolja azokat a tételeket, amelyeket a mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozónak az adott üzleti év első napjával az eszköz- és forrásszámlákról ki kell vezetnie. Ezek között a nyitó tételek között tárgyi eszközök, immateriális javak maradványértéke nem szerepel. A (2) bekezdés szerint a mikrogazdálkodói beszámolót első üzleti évre készítő vállalkozó üzleti évének első napján állományban lévő immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését az állományba vételkor meghatározott […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.