Ingatlanértékesítés, elállási jog érvényesítésével


A társaság 2009. évben értékesített egy felépítménnyel rendelkező ingatlant. Az értékesítés – az Áfa-tv. előírásai alapján – fordított áfával adózott. A vevő foglalót fizetett, a fennmaradó vételárhátralékra 8 évig tartó, havonta esedékes részletfizetésben állapodtak meg. A foglaló megfizetését követően az eladó hozzájárult, hogy az ingatlan-nyilvántartásba a vevő tulajdonjoga adásvétel jogcímén bejegyzésre kerüljön (még 2009-ben). Az adásvételi szerződésben kikötötték, hogy az eladónak elállási joga van, ha a vevő a havi részletek fizetése során 30 napon túli késedelembe esik. Sajnos, a vevő késedelembe esett, az eladó élt az elállás lehetőségével. A földhivatal törölte a vevő tulajdonjogát, és az eredeti állapot helyreállítása jogcímen bejegyezte az eladó tulajdonjogát. A felek az elállás esetére kikötötték, hogy a vevő által megfizetett részletek egy része meghiúsulási kötbér, a további részleteket használati díjként számolják el az eladó által kiállított számla alapján, mely számlában a törlesztések összege nettó használati díjnak felel meg, amelyet a mindenkori törvényes mértékű áfa terhel (ezt a vevő köteles a számlán feltüntetett esedékesség szerint megfizetni). Az eladó társaságnál hogyan kell helyesen eljárni a számlák kiállítása és a számviteli elszámolás tekintetében? Milyen tartalmú, milyen teljesítési dátumú számlákat kell kiállítani?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2014. április 24-én (304. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 6272

[…] érvénytelenítése visszamenőleges, így a teljesítés időpontja az eredeti számlával megegyezik. A helyesbítő számla alapján a könyvelés – az elállás jogának érvényesítési időpontjával – 2009. évi önellenőrzésként az értékesített ingatlan visszavételét jelenti, egyrészt az eladási árral csökkentve az egyéb bevételeket a vevővel szemben (T 961 – K 311), másrészt csökkentve az egyéb ráfordításokat a kivitelezéskori bruttó értékre és elszámolt értékcsökkenésre történő visszaállással (T 123 – K 861 és T 123 – K 129). Ezt követően el kell számolni az értékesített ingatlan 2009. évre még el nem számolt terv szerinti értékcsökkenési leírását is (T 571 – K 129).Önellenőrzés keretében kell módosítani a 2010-2013. évek évenkénti eredményét a visszavett ingatlan évenként elszámolásra kerülő terv szerinti értékcsökkenési leírásával (T 571 – K 129).Legegyszerűbb a meghiúsulási kötbér számviteli elszámolása – az elállás jogának érvényesítési időpontjával – az egyéb bevételek között, az adott esetben a vevővel szemben (T 311 – K 9632).A nettó használati díjként meghatározott összeg az ingatlannak a vevő tulajdonába adásától az eladó tulajdonába történő visszavételéig terjedő időtartamra szól. Ebből következően, meg kell állapítani, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.