Értékpapírok átlagáras nyilvántartása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 398. számában (2019. január 10.), 7808. kérdésszám alatt

Kérdés: A különböző időpontokban beszerzett diszkontértékpapírok csoportos nyilvántartása megvalósítható-e?
Válasz (részlet): […]következően más-más kamatösszeggel) rendelkeznek. Így az átlagos beszerzési áron történő értékelés a diszkontértékpapíroknál nem értelmezhető.Az Szt. 32. §-ának (3), illetve 44. §-ának (3) bekezdése szerint a névérték alatt, illetve a névérték felett vásárolt - hitelviszonyt megtestesítő - kamatozó értékpapírok értéke és névértéke közötti különbözetből az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeget az aktív, illetve a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben kell a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolni.Az előbbi bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett az ugyanazon éven belül - különböző időpontokban és eltérő értéken - beszerzett,[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére