Értékpapírok átlagáras nyilvántartása


A különböző időpontokban beszerzett diszkontértékpapírok csoportos nyilvántartása megvalósítható-e?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2019. január 10-én (398. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7808

[…] ebből következően eltérő kamattartalommal rendelkező) diszkontértékpapírok csoportosan nem tarthatók nyilván, mert nem azonos paraméterekkel (beváltásig terjedő időtartammal és ebből következően más-más kamatösszeggel) rendelkeznek. Így az átlagos beszerzési áron történő értékelés a diszkontértékpapíroknál nem értelmezhető.Az Szt. 32. §-ának (3), illetve 44. §-ának (3) bekezdése szerint a névérték alatt, illetve a névérték felett vásárolt - hitelviszonyt megtestesítő - kamatozó értékpapírok értéke és névértéke közötti különbözetből az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra időarányosan jutó összeget az aktív, illetve a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben kell a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolni.Az előbbi bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett az ugyanazon éven belül - különböző időpontokban és eltérő értéken - beszerzett, eltérő bekerülési értékű értékpapírok azonban csoportosan is nyilvántarthatók, ha a bekerülési (beszerzési) érték és a névérték különbözetéből még időbeli elhatárolás nem történt. […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.