Kifizetett osztalék visszafizetése jelentős összegű hiba miatt
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 405. számában (2019. május 7.), 7919. kérdésszám alatt

Kérdés: A kft. taggyűlése 2014. évben a 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló elfogadásakor a 2013. év adózott eredménye terhére osztalékkifizetésről döntött. Az osztalékot 2014-ben kifizették. 2016. évben önellenőrzés keretében feltárt jelentős összegű hibák helyesbítésével, a 2013. évre jóváhagyott osztalék kifizetésére a saját tőke nem nyújtott fedezetet. A kft.-nek 2014. évben a Gt. előírásait, 2016-ban a Ptk. előírásait kellett alkalmaznia. Az előbbi szerint a tagoknak csak abban az esetben kell visszafizetni a felvett osztalékot, ha rosszhiszeműen jártak el, a Ptk. szerint: kötelező a tagoknak az osztalék visszafizetése, ha arra a társaság vagyona nem nyújt fedezetet. A 2016. évben történt önellenőrzés eredményeként a tagoknak vissza kell fizetniük a 2014. évben felvett osztalékot?
Válasz (részlet): […]sor. Ezért elsősorban az osztalékfizetés feltételeinek teljesülését kell vizsgálni, azt, hogy a kifizetést követően a saját tőke nem lesz kevesebb, mint a kft. törzstőkéje. A Gt. szigorú követelményként fogalmazta meg az ügyvezető nyilatkozatát. A kérdés szerint 2016-ban önellenőrzés keretében tártak fel jelentős összegű hibákat a 2013. évet (a 2013. évi adózott eredményt) érintően. A kérdező nem szól arról, hogy mik voltak a jelentős összegű hibák? Kinek a mulasztására vezethetők vissza? Ha olyanok voltak, amelyről az ügyvezetőnek tudnia kellett, akkor az ügyvezető vagy nem adott nyilatkozatot, vagy valótlan nyilatkozatot adott. Ez esetben nem lett volna szabad, azaz törvényellenes volt az osztalékkifizetés, amelyet nem 2019-ben, hanem már 2016-ban (a hibák feltárásakor) vissza[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére