Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Negatív eszköz- és forrásadatok a beszámolóban

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. március 25. (Számviteli Levelek 442. szám, 8470. kérdés)

Kérdés: A betéti társaság beltagja 2021. január 21-én elhunyt. A társaság vezetését az elhunyt gyermeke mint kültag vette át, 2021. január 1-jével. 2020. évi tervezett mérlegadatok szerint, a saját tőke összege: -11.209 E Ft, az adózott eredmény: -15.698 EFt, a pénzeszközök összege: -12.857 E Ft, a mérlegfőösszegek: -7780 E Ft. A felsorolt számszaki adatok szerint a társaságnak - a keletkezett veszteségek miatt - olyan mértékben negatívak a mérlegadatai, ami jogszabályellenes, ezért nem tudjuk eldönteni, hogy mitévők legyünk a jövőt illetően. A társasággal szemben hitelezői igények is felmerültek. A gyermek, mint a társaság egyedüli tagjává vált kültagja, a Ptk. 3:158. §-a szerint vezető tisztségviselőnek minősül, amelyet a Cégbíróság a cégjegyzékbe be is vezetett. A vezető tisztségviselőnek minősülő kültag a társaság fizetésképtelenségének megállapítása és felszámolásának elrendelése iránt kérelmet kíván előterjeszteni. A felszámolás elrendelését követően a Csődtv. 31. § (1) bekezdésében rögzített kötelezettség teljesítéseként a felszámolóval szemben fennálló kötelezettség teljesítéseként: elfogadható-e a felsorolt adatok szerint a 2020. évi beszámoló? Lehet-e ilyen adatok mellett záróleltárt, zárómérleget, záróbevallást készíteni? A vezető tisztségviselőnek minősülő kültag kötelezettségei miként határozhatók meg?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]tisztább lesz a kép a betéti társaság vagyoni helyzetéről.Az elsődleges feladat tehát a jelenlegi állapot rendbetétele. Ennek keretébe tartozik a könyvelés felülvizsgálatán túlmenően a 2020. december 31-i állapotra vonatkozóan a leltár elkészítése is. A könyveléstől függetlenül elkészíthető a leltár részben a nyilvántartás hiányában is leltározható eszközökről (a tárgyi eszközökről, a vásárolt anyagokról, a saját termelésű készletekről stb.), továbbá a még ki nem egyenlített vevői, szállítói számlák alapján.A számviteli előírásoknak megfelelő könyvelés helyreállítása, a felülvizsgált könyvelés adatai alapján a szabályszerű beszámoló elkészítése azért is fontos, mert a hagyatéki eljáráshoz az apa vagyonáról megbízható információk (és ez csak a számviteli beszámoló lehet) kellenek az örökség összegének megállapításához. De azért is fontos, mert a Ptk. 3:154. §-ának előírásából következően a beltag a társaság vagyona által nem fedezett kötelezettségeiért köteles helytállni. A Ptk. 3:151. §-ának (3) bekezdéséből pedig az következik, hogy az örökös is a hagyatéki tartozásokért való felelősség szabályai szerint köteles helytállni, ha nem lép be a betéti társaságba; ha belép, akkor pedig mint tag felelős. (Nem csak a vagyont lehet örökölni, az adósságot is!)A leírtakból szerintünk következik, hogy csak a könyvelés rendbetétele, a szabályszerű éves beszámoló és az azt alátámasztó leltár elkészítése után érdemes a felszámolási eljárást kezdeményezni. Ez esetben tud a betéti társaság vezető tisztségviselője[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az Szt. 177. §-ának (45) bekezdése szerint a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait a módosított mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek...

Tovább a teljes cikkhez

A külföldi anyavállalat magyarországi leányvállalatát bevonja a konszolidálásba. Készíthet-e ez a leányvállalat egyszerűsített éves beszámolót?

Tovább a teljes cikkhez

A társaságnak két tulajdonosa van, 50-50 százalékos tulajdoni hányaddal. Az egyik tulajdonos elfogadja az éves beszámolót, a másik nem. Mi történik ilyenkor, hiszen a taggyűlés nem fogadta el az éves beszámolót? Mi a teendő?

Tovább a teljes cikkhez

Az Szt. 177. §-ának (45) bekezdése szerint a 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait a módosított mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésének...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére