Kettős könyvvitel az egyéni vállalkozónál


Egyéni vállalkozót lehet-e kettős könyvvitelben könyvelni, és ezt a könyvelési módot be kell-e jelenteni? Egyszeres könyvelésben nem egyszerű a nyilvántartásuk.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. február 22-én (500. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9445

[…] 5. számú melléklet szerinti nyilvántartásokat vezetni kell.Az Szja-tv. 5. számú 1. pontja alapján egyéni vállalkozó alapnyilvántartás vezetésére kötelezett, és a nyilvántartási kötelezettségét naplófőkönyv vezetésével teljesítheti. A naplófőkönyv tartalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek (a továbbiakban: Szt.) az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozókra irány­adó rendelkezései szerint kell megállapítani. Az egyéni vállalkozó köteles a naplófőkönyvet úgy vezetni, hogy annak alapján minden, az egyéni vállalkozói tevékenységével kapcsolatban pénzbevételt vagy -kiadást eredményező gazdasági esemény (így különösen értékesítés, beszerzés, hitelfelvétel, kölcsönnyújtás, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.