A vevő, szállító címe a számlán


A számlán a vevőnek, illetve a szállítónak melyik címét kell feltüntetnie? Szerepelhet-e a telephely címe?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2001. június 28-án (13. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 247

[…] feltüntetni. A számla szerinti adatoknak a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítéséhez mindenképpen szükséges, hogy a számlán a vevő neve, címe a Ctv. szerint a cégjegyzékbe bejegyzett módon kerüljön feltüntetésre. (Természetesen ehhez a vevőnek az adatokat a számla kibocsátója rendelkezésére kell bocsátania.) A számlának általában nem kötelező kelléke a telephely, a belső szervezeti egység nevének, címének a feltüntetése. A hivatkozott számviteli előírásból az következik, hogy csak a számla kiállítójánál történhet ez meg, a vevő adataira nem vonatkozik. Az új Szt. 167. §-ának (3) bekezdése szerint a számlát, egyszerűsített számlát, számlát helyettesítő okmányt alá kell írni. A gazdálkodó képviseletére jogosult személy mint egyszemélyes felelős is aláírhat, de aláírásra másokat is feljogosíthat. Ha a számla aláírója nem azonos a cég jegyzésére jogosult személlyel, akkor nem elegendő a számlán a számla kibocsátójának nevét, címét és adóigazgatási azonosító számát feltüntetni, fel kell tüntetni annak a szervezeti egységnek (telephelynek) az azonosító adatait is, amely egységet képviseli az aláíró. Olvasói észrevétel (megjelent a Számviteli Levelek 15. számában – 2001. 07. 26.): A Számviteli Levelek 13. számában a 247. kérdésre adott válasz – az Olvasó szerint – pontatlan, mert azt írtuk: "a számlán a vevő neve, címe a Ctv. szerint a cégjegyzékbe bejegyzett módon kerüljön feltüntetésre". Az Olvasó véleményét a neki címzett adóhatósági tájékoztatóra alapozza, mely szerint: "Az áfa-törvény nem rendelkezik kifejezetten a vevő nevének definíciójáról, vagyis a felvetett lehetséges megoldások nem kifogásolhatók. A számlán tehát vevői oldalon elfogadható az adóhatósághoz bejelentett teljes vagy rövidített cégnév, a cégnyilvántartásban szereplő egyéni cégnév, […]
 
Kapcsolódó címkék:      
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.