Operatív lízing vagy bérlet


A kft. nettó 6 millió forint értékű tehergépkocsit bérel operatív lízing keretében 6 év időtartamra. A szerződésben rögzítették, hogy a futamidő végén az eszközt vissza kell szolgáltatni a bérbeadónak, a bérlő annak a tulajdonjogát nem szerezheti meg. A bérbeadó az első alkalommal ún. emelt összegű bérleti díjról 600 ezer forint + áfa értékű számlát bocsátott ki, a további bérleti díjról szóló számlák 86 ezer forint + áfa értékűek. Minősíthető-e ez a szerződés bérletnek? Az első emelt összegű számla elszámolható-e bérleti díjként? Ha igen, akkor egy összegben, vagy időbeli elhatárolással? Az emelt összegű bérleti díjként számlázott érték áfatartalma levonásba helyezhető-e a számlán megjelölt teljesítési időszakban?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2007. augusztus 9-én (157. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3245

[…] emelt összegű bérleti díjat is e hat év alatt kell költségként (bérleti díjként) elszámolni. Így az emelt összegű számla áfa nélküli értékét a költségkénti elszámolás (T 522, 466 - K 454) után időbelileg el kell határolni (T 3923 - K 522), és a hat év alatt annak az egy hónapra jutó részével kell havonta az időbelileg elhatárolt összeget csökkentve véglegesen költségként elszámolni (T 522 - K 3923). Ez az elszámolás következik az összemérés számviteli alapelv követelményéből. (Természetesen a bérbeadónál is kötelező a bevételként elszámolt összeget időbelileg elhatárolni!) Az Áfa-tv. 16. §-ának (14) bekezdése szerint: bérbeadás esetén az adófizetési kötelezettség keletkezésének az időpontja az egyes részkifizetések esedékességének a napja. Az Áfa-tv. 32. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján az adóalanyt megilleti az a jog, hogy az általa fizetendő adó összegéből levonja azt az adóösszeget, amelyet a részére […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.