Lízing vagy bérlet


A nyílt végű pénzügyi lízing könyvelésére vonatkozó kérdésekre adott válaszaik alapján a lízingelt eszközt a lízingbe vevőnél beruházásként kell könyvelni. Az általunk könyvelt társaság ilyen konstrukció keretében szerzett be egy targoncát. A lízingbe adó a szerződésben leírta, hogy az eszközt a lízingbe adó aktiválja, és számolja el utána az értékcsökkenést. A lízingdíjak költségként elszámolhatók. Úgy gondoljuk, ugyanaz az eszköz két cég nyilvántartásában nem szerepelhet a tárgyi eszközök között. Mi a helyes eljárás a lízingbe vevőnél?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2008. január 24-én (167. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3490

[…] tartalom elsődlegessége a formával szemben elv alapján tehát a kérdésben szereplő esetben a targonca bérletbe vételéről van szó, függetlenül attól, hogy a szerződésben lízingről írnak. A bérlet fogalmát, a bérlettel kapcsolatos előírásokat a Ptk. 423-434. §-ai tartalmazzák. E szerint: - a bérleti szerződés alapján a bérbeadó köteles a dolgot időlegesen a bérlő használatába adni, a bérlő pedig bérleti díjat fizetni; - a szerződésben megállapított idő elteltével vagy a szerződésben meghatározott körülmények bekövetkeztével a bérlet megszűnik; - egyebekről - a Ptk. tételes előírásai figyelembevételével - a bérleti szerződésben kell megállapodni. A bérleti jogviszonynál a bérbeadó az általa aktivált, használatba vett és bérbe adott eszköznek a bérleti időszak letelte után is tulajdonosa marad. Ezért a bérleti időszak alatt a bérbeadó az eszköz bruttó értéke után értékcsökkenési leírást számol el, a bérbe adott eszköz használatáért bérleti díjat számláz, amelyet árbevételként mutat ki. A bérbevevő (a bérlő) fizeti a szerződés szerinti (havi, negyedévi, éves) bérleti díjat, amelyet költségként számol el, a bérleti időszakra arányosan. A bérlettel kapcsolatosan - nem teljeskörűen hivatkozott módon - leírtak mutatják, hogy milyen lényeges eltérés van a pénzügyi […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.