Alapítványnál az alapítótól kapott támogatás
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 321. számában (2015. március 12.), 6588. kérdésszám alatt

Kérdés: Két alapítványunk kapott az alapítótól nagy összegű, vissza nem térítendő támogatást. A támogatás nyújtásának célja az volt, hogy az alapító több évre biztosítsa az alapítványok cél szerinti tevékenységének folytatását. A támogatás nagyságrendjét és az alapítványok cél szerinti tevékenységének átlagos éves költségét figyelembe véve indokoltnak látszik a bevétel 3 évre történő elhatárolása. Van-e erre törvényes lehetőségünk? Ha a bevételt nem határoljuk el, a mérleg egészen torz nyereségadatot fog mutatni, míg a további évek folyamatos veszteséget mutatnak majd. Milyen lehetőségünk van?
Válasz (részlet): […]venni. A költségek (a ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatást támogatási szerződés, megállapodás támasztja alá, amelyben konkrétan meghatározzák, hogy a támogatást milyen tevékenység költségeinek, ráfordításainak a finanszírozására, részbeni ellentételezésére adják, a támogatott tevékenységet milyen időintervallumon belül kell elvégezni, a tevékenység részbeni, illetve teljes befejezésekor milyen elszámolást kell készíteni stb. Az alapítói támogatás jellemzően nem ilyen. Így azt annak az évnek a bevételei között kell elszámolni, amikor azt pénzügyileg rendezték, átutalták. Ezen bevétel időbeli elhatárolására azonban nincs lehetőség. Az alapítványok beszámolókészítési[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére