Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Adott-kapott előleg elszámolása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2018. május 31. (Számviteli Levelek 386. szám, 7619. kérdés)

Olvasói kérdés Kérem, ismertessék az adott-kapott előlegek elszámolását, kitérve annak minden lépésére (a pénz átutalása, az előlegszámla kiállítása, számla az értékesítésről, az előleg beszámítása stb.), ha az előleg forintban van, illetve ha devizában. Kérem, ez utóbbi esetben az árfolyam használatára is térjenek ki!

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]előleget a ténylegesen befolyt összegben kell kimutatni.Amikor az adásvételi szerződés alapján az értékesítés, a szolgáltatási szerződés alapján a szolgáltatásnyújtás megtörtént, a szerződés szerinti teljesítést a vevő, a szolgáltatás megrendelője elismerte, akkor az eladó, a szolgáltatás nyújtója az értékesítést, a szolgáltatásnyújtást az Áfa-tv. vonatkozó rendelkezései szerint számlázza.A teljesítésről kiállított számlán- először fel kell tüntetni az eladott termék, a nyújtott szolgáltatás ellenértékét és annak az áfáját,- majd a következő sorban - negatív előjellel - a beszámításra kerülő előleg összegét és annak az áfáját,- és végül a fennmaradó (fizetendő) ellenértéket és annak az áfáját (a teljesítéskor hatályos mértékkel kiszámított összegben).A teljesítésről kiállított számla könyvelése:- a számla kibocsátójánál (az ellenérték és annak az áfája): T 311 - K 91-92, 467;= az előleg beszámítása: T 453 - K 311;= az előleg áfájának beszámítása, a fizetendő áfából való levonása: T 467 - K 368.- a vevőnél, a megrendelőnél (az ellenérték és annak az áfája) a megfelelő eszköz-, illetve költségszámlára: T 16, 21-22, 26-28, 51-52 - K 454, 455;= az előleg beszámítása (az áfát is magában foglaló összegben): T 454, 455 - K 353;= az előleg áfájának beszámítása, a levonható áfa korrigálása: T 353 - K 466.Devizában adott-kapott előlegek könyvelése:A devizában (például euróban) adott-kapott előlegek, illetve azok beszámításának a könyvelése lényegében megegyezik a forintban adott-kapott előlegekével. Ez esetben nemcsak az előlegszámlát kell devizában kiállítani, de a teljesítésről készült számlát is, az előleg és az ellenérték különbözetét is devizában kell rendezni. Nehezíti az elszámolást, ha a számlakibocsátó által alkalmazott, a számviteli előírások szerint választott devizaárfolyam eltér az Áfa-tv. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti devizaárfolyamtól. Ennek elkerülésére célszerű élni az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdése szerinti lehetőséggel, mely szerint a számviteli politikában rögzített döntésnek megfelelően a devizás tételeknél az Áfa-tv.-nek az adóalap forintban történő megállapítására vonatkozó előírásai szerinti árfolyamot használják a saját maguk által választott devizaárfolyam helyett.A könyveléshez kapcsolódó árfolyam-különbözetek egyértelműségéhez vegyük figyelembe a következőket: A vevő 1200 euró előleget adott, ami a szállítóhoz V. hó 10-én megérkezett (az átutalás napján). Az eladó által az Szt. szerint választott árfolyam 310 Ft/euró, az Áfa-tv. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti árfolyam 312 Ft/euró, a vevő által választott pedig 314 Ft/euró. Az eladó is, a vevő is élt az Szt. 60. §-ának (5a) bekezdésében biztosított lehetőséggel, így a számviteli elszámolás során is a 312 Ft/euró árfolyamot használják.Az euróban adott előleg könyvelése a bankbizonylat alapján, a pénzmozgással egyidejűleg:- az előleget átutalónál az előleget kapó előlegszámlája alapján: T 353 - K 386 (1200 x 312 = 374.400 Ft),- az előleget kapónál az általa kiállított előlegszámla alapján: T 386 - K 454 (1200 x 312 = 374.400 Ft).Az eurós előlegszámla alapján az áfa elszámolása, az előlegszámlán az Áfa-tv. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti árfolyammal forintra átszámított áfaösszeget fel kell tüntetni, a vevőnél is, az eladónál is ugyanezen áfaösszeget könyvelni kell (az áfa alapja 1200 euró, ennek 27 százaléka 324 euró, 312 Ft/euró árfolyammal 101.088 Ft. Könyvelése:- a vevőnél: T 4662 - K 353, ha az áfa levonható101.088 Ft,- az eladónál: T 368 - K 4672 101.088 FtAz előbbiekben a fizetendő áfát külön számítottuk fel. Ha az előlegként átutalt 1200 euró magában foglalja az áfát is (az Áfa-tv. előírásaiból ez következik), akkor a fizetendő áfa 1200:1,27 = 945 (kerekítve az áfaalap), 255 euró az áfa, 312 Ft/euró árfolyammal: 79.560 Ft. Könyvelése:- a vevőnél: T 4662 - K 353 79.560 Ft,- az eladónál: T 368 - K 4672 79.560 Ft.A teljesítésről kiállított számla szerinti ellenérték:3000 euró+áfa = 3000+810 = 3810 euró.A teljesítés időpontja az Szt. szerint is, az Áfa-tv. szerint is: V. hó 26-a. Ezen a napon az eladó által választott árfolyam 311 Ft/euró, az Áfa-tv. 80. §-ának (2) bekezdése szerinti árfolyam 313 Ft/euró, a vevő által választott pedig 315 Ft/euró. Az eladó is, a vevő is él az Szt. adta lehetőséggel és a számviteli elszámolás során a 313 Ft/euró árfolyamot használják.A teljesítésről kiállított számlán az előleggel csökkentett[…]

Figyelmébe ajánljuk

Társaságunk utazási irodaként működik. 2011. évben barterszerződést kötöttünk egy média­szolgáltatóval reklámtevékenység végzésére. A 2011-2012. évi reklámtevékenységért cserébe utazásszervezési szolgáltatást nyújtunk 2012-ben. A megállapított utazásszervezés...

Tovább a teljes cikkhez

A társaság főtevékenysége ingatlanforgalmazás, új lakások, társasházak értékesítése. A társaság már 2003-ban megkezdte a lakások értékesítését előszerződések megkötésével. 2004-2005 folyamán a végleges adásvételi szerződések is aláírásra kerültek. A...

Tovább a teljes cikkhez

Partnereink részére - határozatlan idejű szerződés szerint - termékeket szerzünk be. A szerződés szerint átlag egyhavi vásárlás finanszírozására egyszeri előleget kapunk, amellyel azonban csak a szerződés megszűnésekor (esetleg sok-sok év múlva) kell elszámolnunk. A...

Tovább a teljes cikkhez

A végrehajtást kérő a kettős könyvvitelt vezető végrehajtó irodának munkadíjra és készkiadásra előleget fizet. Hogyan kell az így kapott összeget könyvelni és elszámolni, amikor a díjjegyzék elkészült?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére