Nem pénzbeli hozzájárulás cseréje


Az egyszemélyes kft. tulajdonosa úgy határozott, hogy a kft.-be az alapításkor bevitt épület helyett egy másik épületet ad át a társaságnak. Hogyan kell ezt elszámolni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2018. július 19-én (388. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7654

[…] tőkekivonásos tőkeleszállítással kivonható-e, az ilyen tőkeleszállítás Ptk.-ban, Szt.-ben előírt feltételei teljesülnek-e, másodszor arról, hogy a tőkeleszállítással egyidejűleg a társaságba "bevinni szándékozott" épület piaci értékének megfelelő tőkeemelés megvalósítható-e.A tőkekivonással történő tőkeleszállításhoz, illetve a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő tőke emeléséhez az alapító okiratot módosítani kell, a változást a cégjegyzékben keresztül kell vezetni, és ha a cégbíróság a tőkekivonásos tőkeleszállítást, illetve a törzstőkeemelést bejegyezte, akkor a tőkeleszállítás és a tőkeemelés könyvelése után a "kivonni szándékozott" eszközt a társaság kiadhatja. (A "bevonni szándékozott" épületet a tulajdonosnak már korábban a társaság rendelkezésére kellett bocsátania.)A "kivonni szándékozott" épület piaci értékének megfelelő összeggel kell csökkenteni a társaság saját tőkéjét, nem csak a jegyzett tőkét (T 411, 412, 413 - K 4792) a tulajdonossal szembeni kötelezettségként. Ezen kötelezettség teljesítésére "kiadni szándékozott" épületet az Szt. 72. §-ának (4) bekezdése alapján piaci értéken számlázni kell a tulajdonos felé (T 311 - K 961), az épület könyv szerinti értékének egyéb ráfordításkénti elszámolásával (T 861 - K 123 és T 129 - K 123). Az így kimutatott követelés összegét kell a tőkeleszállítás miatt a tulajdonossal szembeni kötelezettség teljesítésébe beszámítani (T 4792 - K 311). Amennyiben a két érték eltér egymástól, a különbözetet pénzügyileg rendezni kell. (Ha a tulajdonos magánszemély, a társaságból […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.