Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Számlakibocsátás azonos ügyvezető esetén

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2020. október 29. (Számviteli Levelek 434. szám, 8356. kérdés)

Kérdés: Az "A" kft. számláz a "B" kft.-nek, ahol az "A" kft. ügyvezetője 100%-os tag a cégében. Ez az ügyvezető "B" kft.-ben kap 1% részesedést és ügyvezetői tisztséget. Ezután is számlázhat a két cég egymás között? Ha igen, akkor milyen feltételek mellett?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]számlakibocsátásról gondoskodni. A számlakibocsátási kötelezettség alóli mentesülést az Áfa-tv. 165. §-a részletezi.A hivatkozott előírásokból egyértelműen következik, ha az "A" kft. a "B" kft.-nek terméket értékesített, illetve szolgáltatást nyújtott, akkor annak az ellenértékéről - a szerződés szerinti teljesítéskor - köteles számlát kibocsátani [ez egyébként az Szt. 72. §-ának (2) bekezdése szerinti előírásból is következik], függetlenül attól, hogy az "A" kft. ügyvezetője 100%-os tagja-e a cégének vagy sem. Természetesen a piaci feltételeknek megfelelően megkötött szerződés szerinti ellenértékről és a szerződés szerinti teljesítéskor.A kérdésben nincs szó arról, hogy az ügyvezető a "B" kft.-ben miért kap 1% részesedést és ügyvezetői tisztséget, és mi tartozik az ügyvezetői feladatai közé. Van-e másik ügyvezető is, vagy csak egyedül látja el a feladatait, és akkor az összeférhetetlenségi követelményeket miként biztosítják?Feltételezzük, hogy nem azért lett a "B" kft.-nél ügyvezető az "A" kft. ügyvezetője (és nem azért kap díjazást), hogy az "A" kft. (a saját kft.-je) által kibocsátott számlákat elfogadja, a teljesítést jóváhagyja, vagy azért, hogy a számlázott - a piaci értéktől eltérő - ellenértéket, mint a "B" kft. ügyvezetője elismerje, vagy a teljesítés nélküli számlákat is befogadja. Ha feltételezésünk nem állja meg a helyét, akkor a kérdésben leírt eset[…]

Figyelmébe ajánljuk

Cégünk vállalkozási szerződést kötött partnerével, amelyben a fizetési ütemek a következők: 30% az eszköz szállítását megelőző 8 héttel korábban, 60% az eszköz leszállítása után, 10% a sikeres terhelési próba, a munkavédelmi vizsgálatot követően. A partner a...

Tovább a teljes cikkhez

A kérdés szerint az adott társaság 2017-ben értékesíteni kívánt egy üzemet. Az értékesítésről a számlát kiállították, a vevő azonban nem fizetett, emiatt az adásvételi szerződést felmondták. Mikor kell a helyesbítő számlát kiállítani?

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk előzetesen elismert termelő-értékesítő szövetkezetként (TÉSZ) egy éve működik. Az első gazdasági évben a működési hozzájárulásról számlát állítottunk ki, 25 százalékos áfa felszámításával, mivel úgy gondoltuk, hogy a működéssel kapcsolatban...

Tovább a teljes cikkhez

Az egyéni vállalkozó és a költségvetési szerv között folyamatos teljesítésű szerződés áll fenn. Az egyéni vállalkozó tevékenysége egészségügyi szolgáltatás, tehát áfamentes. A szerződés szerint a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig számláz az egyéni...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére