Feleslegessé vált apport elszámolása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 97. számában (2005. január 11.), 1985. kérdésszám alatt

Kérdés: A kft. 1997. január 30-ával alakult. 2000-ben a törzstőke feltöltésre került, amelynek keretében a kft.-be nem pénzbeli hozzájárulásként 1 millió forint értékű nyomdagépet vittek be. A cég tevékenységi köre 2004. évben megváltozott, és így a nyomdagép feleslegessé vált. A kft. az elavult nyomdagépet értékesíteni nem tudja. Hogyan kell azt a könyvekben kimutatni? Ha az eszköz piaci értéke nulla, a tagokat terheli-e befizetési kötelezettség az apport erejéig? A nyomdagép nyilvántartásba vétele után elszámolható volt-e az értékcsökkenési leírás?
Válasz (részlet): […]felüli értékcsökkenésként kell elszámolni (T 8664 - K 138), az eszköz kivezetésével egyidejűleg (készletre vételi érték: T 21-22 - K 131, bruttó érték és elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés: T 138, 139 - K 131). Annak eldöntéséhez, hogy terheli-e befizetési kötelezettség a tagokat az apport erejéig, a következőket indokolt figyelembe venni: A Gt. 12. §-ának (4) bekezdése alapján a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik azért, hogy a társasági szerződésben megjelölt érték ne haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. A Gt. ezen kritériuma teljesülését vagy nem teljesülését utólag ellenőrizni lehet. Teljesült,[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére