Feleslegessé vált apport elszámolása


A kft. 1997. január 30-ával alakult. 2000-ben a törzstőke feltöltésre került, amelynek keretében a kft.-be nem pénzbeli hozzájárulásként 1 millió forint értékű nyomdagépet vittek be. A cég tevékenységi köre 2004. évben megváltozott, és így a nyomdagép feleslegessé vált. A kft. az elavult nyomdagépet értékesíteni nem tudja. Hogyan kell azt a könyvekben kimutatni? Ha az eszköz piaci értéke nulla, a tagokat terheli-e befizetési kötelezettség az apport erejéig? A nyomdagép nyilvántartásba vétele után elszámolható volt-e az értékcsökkenési leírás?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2005. január 11-én (97. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1985

[…] időpontjában. Ha a nyomdagép nem értékesíthető (mert elavult), akkor a nyomdagép nettó értékét (csökkentve a várhatóan hasznosítható alkatrészek piaci értékével, ha hasznosítható alkatrész nincs, a hulladékértékkel, amelyet készletre kell venni) terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni (T 8664 – K 138), az eszköz kivezetésével egyidejűleg (készletre vételi érték: T 21-22 – K 131, bruttó érték és elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés: T 138, 139 – K 131). Annak eldöntéséhez, hogy terheli-e befizetési kötelezettség a tagokat az apport erejéig, a következőket indokolt figyelembe venni: A Gt. 12. §-ának (4) bekezdése alapján a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik azért, hogy a társasági szerződésben megjelölt érték ne haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló értékét. A Gt. ezen kritériuma teljesülését vagy nem teljesülését utólag ellenőrizni lehet. Teljesült, ha az apportált nyomdagép rendeltetésszerű használatbavételétől azt hasznosították és a nyomdai tevékenység bevételei fedezték a nyomdai tevékenység költségeit, beleértve a nyomdagép terv szerinti értékcsökkenési leírását is, azaz a nyomdai tevékenység nem volt veszteséges. A kérdésben elavult nyomdagépről van szó, amiből az következik, hogy a tőkeemeléskor használt nyomdagépet apportáltak, az apportértéket, az évenként elszámolásra kerülő […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.