Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Építési munka áfája 2008. május 1-je után

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2009. június 11. (Számviteli Levelek 200. szám, 4187. kérdés)

Kérdés: A társaság 2008. május 1-je után alvállalkozói szerződést kötött egy olyan céggel, amely maga is alvállalkozóként dolgozott 2007. 09. 10-től. 2007-ben áfával növetlen számláztak a fővállalkozónak. 2008-ban nem nyilatkoztak az APEH felé, hogy fordítottan kívánnak adózni. Ezért mindenki, a társaság is egyenesen adózott. A megbízótól 2009-ben levelet kaptunk, hogy a 2008-ban benyújtott számláinkat helyesbítsük, és új fordított áfás számlákat állítsunk ki. Most megküldték a fordított áfára vonatkozó nyilatkozatuk másolatát. Mitévők legyünk? Visszaigényelhetjük az áfát, és azt utaljuk át nekik? A 2008. évet már lezártuk!

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]szerint kellett megállapítani. Ezt nem változtatja meg az, hogy a kérdező alvállalkozó partnerének milyen szerződése van (volt) a fővállalkozóval. Az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az áfát a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybe vevője fizeti meg (azaz fordítottan adózik) a szolgáltatásnyújtásnak minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési-hatósági engedélyköteles, amelyről a szolgáltatás igénybe vevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának. A kérdésben leírtakra lefordítva az előbbieket, ez a következőket jelenti: Amikor a kérdező alvállalkozó szerződést kötött a megrendelővel, a megrendelőnek írásban (már a szerződésben) rögzítenie kellett volna, hogy az alvállalkozó olyan építési-szerelési munkát fog végezni, ami építési-hatósági engedélyköteles, ezért az alvállalkozónak a számláit a fordított adózás szabályai szerint kell kiállítania. (Itt jegyezzük meg, az alvállalkozónak - közlés nélkül is - tudnia kell, hogy az a munka, amire vállalkozik, az építési-hatósági engedélyköteles-e vagy sem!) A jogszabályi előírás szó szerinti értelmezése alapján tehát az alvállalkozó - közlés hiányában - helyesen járt el, a hibát a megrendelő követte el. Természetesen a hiba ez esetben is hiba, amelyet korrigálni kell. A hibát csak az alvállalkozó tudja korrigálni, hiszen az eredeti számlát - az egyenes adózás szabályai szerint - az alvállalkozó állította ki. Célszerű, ha az alvállalkozó számlával egy tekintet alá eső okirat kiállításával - egyrészt sztornírozza a korábban kiszámlázott összeget, - másrészt új számlát bocsát ki a fordított adózás szabályai szerint, az eredeti teljesítési időponttal. A sztornírozás (érvénytelenítés) eredményeként csökken a fizetendő áfa, és amennyiben a csökkentett fizetendő áfát meghaladja az előzetesen felszámított áfa, az aktuális bevallási időszakban, akkor a különbözet az Áfa-tv. 186. §-a alapján visszaigényelhető.[…]

Figyelmébe ajánljuk

A felek tartós bérleti szerződést kötöttek egymással 2007. 03. 08. napján, 2 éves határozott időre. A bérleti szerződés CHF-alapú, a bérbeadó a havi bérleti díjakat, valamint a maradványértéket a finanszírozó bankjánál érvényes folyósításkori vételi árfolyamon...

Tovább a teljes cikkhez

Kérem, hogy a 4938. számú kérdésre adott válaszukat szíveskedjenek ellenőrizni! Az Áfa-tv. 124. §-ának (3) bekezdése tételesen felsorolja a korlátozás alá eső SZJ-számokat, és az internet SZJ-száma nincs a felsoroltak között. A 4938. számú kérdésre adott válaszukkal...

Tovább a teljes cikkhez

Milyen adómértékkel adózik a halasztott fizetés miatt felszámított, szerződésben előre rögzített kamatfelár?

Tovább a teljes cikkhez

Az rt. 2002. évre tárgyieszköz- és forgóeszköz (készlet) fejlesztést tervez. A megvalósításhoz - a Széchenyi-tervre - pályázatot nyújtott be. A Magyar Államkincstár (MÁK) 2002. 12. 1-jén 10 millió forint támogatási előleget nyújtott, amellyel 2003. július 1-jéig el...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére