Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Követelés elengedésének illetéke

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2010. december 2. (Számviteli Levelek 233. szám, 4822. kérdés)

Kérdés: Az "X" kft. tagi kölcsönt nyújtott a "Z" kft.-nek. ("X" kft.-nek 11 százalék részesedése van a "Z" kft.-ben.) 2010 áprilisában az "X" kft. eladja üzletrészét "H" kft.-nek. Az "X" kft. által 2009-ben nyújtott 1500 ezer forint tagi kölcsönt+kamatát hitellé minősítették az üzletrész eladása után. 2010. szeptember hónapban az "X" kft. és a "Z" kft. megállapodtak, hogy a hitellé minősített tagi kölcsönt az "X" kft. elengedi. Az üzletrész eladása után már nem lesz kapcsolt vállalkozási jogviszony az "X" kft. és a "Z" kft. között. A "Z" kft.-nek kell-e illetéket fizetnie? Be kell-e jelenteni 30 napon belül az APEH-nak?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]ajándékozási illeték tárgya vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás. Az Itv. 102. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján vagyoni értékű jog - többek között - ingyenes vagyonszerzés esetén a követelés (az "X" kft.-nek a "Z" kft.-vel szembeni követelésének az elengedése). Az Itv. 102. §-a (1) bekezdésének n) pontja alapján mentes az ajándékozási illeték alól - többek között - a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás - ideértve a követeléselengedést és a tartozásátvállalást is - útján történő megszerzése. Az Itv. 11. §-ának (2) bekezdése alapján az ajándékozást - főszabály szerint - az állami adóhatósághoz 30 napon belül be kell jelenteni. [Itt jegyezzük meg, a követelés elengedését írásban - mindkét fél aláírásával - rögzíteni kell, mivel a számviteli elszámolást (a kivezetést) csak bizonylat alapján lehet elvégezni.] A bejelentési kötelezettség teljesítésétől néhány esetben el lehet tekinteni, de a követeléselengedés ezek között nem szerepel. A kérdéshez kapcsolódóan utalni kell a Tao-tv. 3. számú mellékletének B/13. pontjára, mely szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások közé tartozik az adózó által ellenérték nélkül átvállalt kötelezettségnek (ilyen az elengedett követelés is) az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összege, ha az adózó (a követelést[…]

Figyelmébe ajánljuk

Cégünk 19 éve gépjármű-értékesítéssel foglalkozik. Minden évben január első napjaiban a GJFORGNYIL nevű nyomtatványon kérjük és meg is kapjuk az adott évre vonatkozó visszterhes vagyonátruházásiilleték-mentességünket határozatban. Amiatt kérjük, mert az előző (2015....

Tovább a teljes cikkhez

Ingatlan vásárlásánál az épület és a telek értéke külön került a szerződésben meghatározásra. Az ingatlan után az illetéket arányosan megosztva kell az épületre, illetve a telekre könyvelni?

Tovább a teljes cikkhez

A kft. ingatlanapporttal szeretne egy részvénytársaságban részesedést szerezni, az rt. pedig a kft.-ben szintén ingatlanapporttal. Az ügylet mindkét cégnél tőkeemelés keretében valósulna meg. Keletkezik-e illeték-, illetve áfafizetési kötelezettség?

Tovább a teljes cikkhez

A 100%-ban külföldi tulajdonban lévő kft. jelentős vevője 2006 óta felszámolási eljárás alatt áll. A felszámoló nyilatkozata alapján a 16 millió forintot meghaladó követelés megtérülése nem várható. Ezért a külföldi tulajdonos 2009 januárjában bejelentette a kft....

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére