Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Csomagban vásárolt követelés nyilvántartása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2006. március 16. (Számviteli Levelek 125. szám, 2545. kérdés)

Kérdés: Pénzügyi vállalkozás (főtevékenysége faktorálás) "bizonytalan" work out követelést vásárol egy-egy csomagban. A követelés tartalmaz tőke- és kamatkövetelést is, de előfordulhat, hogy ennek bontása külön nem kerül meghatározásra. A 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban a szerződés szerint az adóstól járó még nem törlesztett összeget kamatra és tőkére meg kell bontani? A befolyó vételár tekintetében a "csomag" összességében vagy egyedenként kell vizsgálni a megtérülést? A magánszemély részére elengedett követelést kell-e jelenteni az APEH-nak, ha a vállalkozás a követelést behajthatatlannak minősíti?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]értékével, és az így kapott értékkel meg kell szorozni az egyedi szerződés szerinti (kölcsönből származó követelésnél a felszámított kamattal növelt) követelés összegét, a szorzás eredménye az egyedi követelés arányos vételára. A főkönyvi könyvelésben a csomagban vásárolt követeléseket - az előbbiek szerint meghatározott - arányos vételáron egyedileg kell nyilvántartani. Amennyiben az adós fizet, a fizetett összeggel az egyedileg kimutatott arányos vételárat kell csökkenteni. Amennyiben többet fizet, mint az arányos vételár, a különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni. Ha a csomagban vásárolt követelés az Szt. előírásai szerint behajthatatlanná válik, a behajthatatlan követelést - ez esetben - a pénzügyi műveletek egyéb ráfordítási között kell elszámolni. A Tao-tv. 3. számú mellékletének A/10. pontja alapján a bíróság előtt nem érvényesíthető, továbbá az elévült követelés miatt elszámolt ráfordítás (értékvesztés, behajthatatlanság címén leírt összeg) nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítás, így annak összegével az adózás előtti eredményt növelni kell. A magánszeméllyel szembeni követelés behajthatatlanná minősítése során tekintettel kell lenni az Szja-tv. 4. §-a (2) bekezdésében foglaltakra is, mely szerint bevétel a magánszemély által bármely jogcímen[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az önkormányzat x forintért követelést vásárolt, melynek a nyilvántartási értéke jóval több, mint a vételár. Hogyan kell könyvelnünk?

Tovább a teljes cikkhez

A kft.-nek volt ügyvezetőjével (nem tag) szemben van lejárt követelése. A jogviszony időközben megszűnt. Hogyan kell év végén a számvitelben és a társasági adónál eljárni az ilyen jellegű tételeknél?

Tovább a teljes cikkhez

Az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 10. pontja a behajthatatlan követelések minősített eseteit sorolja fel. A behajthatatlanság törvényben előírt dokumentumai mellett mire kell tekintettel lenni, milyen egyéb bizonylatokkal kell a behajthatatlanná minősítést alátámasztani? Milyen...

Tovább a teljes cikkhez

Cégünk egyik adósának tartozását behajthatatlansági nyilatkozattal 2008. 12. 31-én leírta 477 ezer forint értékben. Cégünk később 2010. évben fizetési meghagyási kérelemmel élt az adós beltagja ellen, amely jogerőre emelkedett. A jogerős fizetési meghagyás alapján a...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére