Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Társasháznak fizetett bérleti díj adója

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2021. február 25. (Számviteli Levelek 440. szám, 8440. kérdés)

Kérdés: Az szja-törvény szerint a kifizető köteles a társasház részére az általa fizetett bérleti díj után az adó megállapítására, annak levonására és befizetésére, amennyiben a társasház kifizetőnek minősülő bérlőnek ad bérbe közös tulajdonú ingatlanrészt (üzlethelyiséget). A társasház a bérbeadásról számlát állítana ki online számlázóprogrammal, papíralapú vagy e-számlát. A bérbeadásnál a főszabály szerint jár el az áfatörvény 86. § (1) bekezdés l) pontját alkalmazva. Lehetséges, hogy a társasház az általa kiállított számlán feltüntesse, a törvényi előírásnak megfelelően, a bérleti díjat terhelő, a kifizető által levonandó forrásadó összegét, és a bérlő a forrásadóval csökkentett összeget utalja a társasház, a bérbeadó felé, vagy csak a forrásadó nélküli összeget lehet feltüntetni? Ez utóbbi esetben a bérlő folyószámláján folyamatosan hátralék keletkezik a kifizető által levont forrásadó összegével.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]mentes az adó alól, feltéve, hogy gondoskodik olyan, az ügylet teljesítését tanúsító okirat kibocsátásáról, amely az Szt. rendelkezései szerint számviteli bizonylatnak minősül. Az Szt. 166. § (1) bekezdése értelmében számviteli bizonylat minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb elő­állítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.Az ingatlan-bérbeadás főszabályként az Áfa-tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja alapján - figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is - a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységnek tekintendő, kivéve, ha a bérbeadó saját döntése alapján azt az Áfa-tv. 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján adókötelessé teszi.Amennyiben tehát a bérbeadó nem választott adókötelessé tételt az ingatlan-bérbeadási tevékenységére, az ügyletről nem kötelező számlát kibocsátani, elegendő a számviteli bizonylattal történő dokumentálás. Számviteli bizonylatnak minősül többek között a társasház által kiállított számla is, ha azonban számlakiállítás történik, az Áfa-tv. X. fejezetében foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Ezen fejezeten belül az Áfa-tv. 169. §-a rendelkezik a számla kötelező tartalmi elemeiről, amelyek között az értékesített szolgáltatás megnevezése, az értékesített szolgáltatás mennyisége, az értékesített szolgáltatás nettó egységára (adó nélküli értéke) is felsorolásra kerül.A személyijövedelemadó-előleg összegének kötelező feltüntetése nem szerepel az említett paragrafusban, de a kötelezően előírt tartalmi kellékeken túl egyéb adatok (például bármely olyan adat, amely a szerződéses felek egymás közötti[…]

Figyelmébe ajánljuk

Ingatlant adunk bérbe 5 év időtartamra, amelyen a bérlő beruházást végez (pályázati forrásból). A bérleti időtartam lejárta után a bérlő által létesített beruházás a bérbeadó tulajdonába kerül. A vételár az 5 évi bérleti díj. Milyen jogcímen számlázza a bérleti...

Tovább a teljes cikkhez

Ha a lakásomban van a bt. irodája, köteles vagyok-e bérleti díjat számlázni a bt.-nek, ha nem, akkor keletkezik-e adófizetési kötelezettsége a bt.-nek az "ingyenesen juttatott szolgáltatás" miatt? Ha kamatmentesen nyújtom a tagi kölcsönt, annak van-e valami adófizetési vonzata...

Tovább a teljes cikkhez

2012. évre vonatkozó havi bérleti díjról kaptunk számlát. A számlában mind a teljesítés, mind a számlakiállítás dátuma és a fizetés is 2013. évi. Mi a könyvelés menete 2012-ben és 2013-ban?

Tovább a teljes cikkhez

Két független társaság egy ingatlanra 5 éves időtartamra bérleti szerződést köt vételi jog (opció) kikötésével a bérbevevő részére azzal, hogy a már teljesített bérleti díjak összege beszámít a vételárba. Az 5 éves bérleti időtartamra szóló bérleti díj összege...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére