Adóalapot növel-e a kamat, kártérítés?


A társasági adóban növeli-e az adózás előtti eredményt a szállítók (általában közüzemi szolgáltatók) által felszámított kamat, kártérítési díj vagy egyéb jogcímen felszámított és egyéb ráfordításként elszámolt összeg (a közlés időpontjában könyvelhető a tétel)? Érvényes-e itt az a kivétel, miszerint: "Nem minősül bírságnak - így nem növelő tétel - a szerződéses kapcsolatban álló felek között felszámított kötbér, a Ptk. szerinti késedelmi kamat"?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2023. február 23-án (480. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9099

[…] kártérítések, sérelemdíjak összegét. Ezzel nem kell növelni az adóalapot.Az adóalapot ugyanis a Tao-tv. 8. § (1) bekezdés e) pontja szerint a jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az adóigazgatási rendtartásról, az adózás rendjéről, továbbá a társadalombiztosításról szóló törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összegével kell, kivéve, ha önellenőrzéshez kapcsolódik.Három követelménynek kell tehát megfelelni, mégpedig, hogy:- határozatban állapítsák meg,- a határozat jogerős legyen,- bírságként vessék ki.Bírság kiszabására […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.