Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

2 találat a megadott személygépkocsi-bérbeadás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Személygépjárművek bérbeadásának iparűzési adója
Kérdés: Társaságunk tevékenysége saját tulajdonú személygépjárművek tartós bérbeadása és teljes körű üzemeltetése, flottakezelése. Társaságunk székhelyén és telephelyén is folytat vállalkozási tevékenységet. A székhely és telephely is alkalmatlan a gépjárművek tárolására, ott csupán egy-egy irodánk található, ugyanakkor a gépjárművek forgalmi engedélyében szereplő cím a társaságunk székhelycíme. Megrendelőink/ügyfeleink az ország különböző településein működő vállalkozások, akiknek a többsége a telephelyünk szerint illetékes önkormányzat területén rendelkezik székhellyel. A megrendelőink/ügyfeleink a bérbe vett gépjárműveket jellemzően saját dolgozóik részére rendelkezésre bocsátja, folyamatos használatra. Ebben az esetben a társaságunk tulajdonában álló bérbe adott személygépjárműveket az iparűzésiadóalap-megosztás számítása során mely településen/településeken kell figyelembe vennünk?
Részlet a válaszból: […]településen jött létre adókötelezettség. Az a körülmény, hogy a társaság az eszközeit bérbe adja, és a bérbevevő a bérbe adó társaság székhelyétől, telephelyétől eltérő településen használja, indifferens az adókötelezettség szempontjából, lévén a bérbe adott eszköz használatának helyszíne a bérbeadó számára nem generál telephelyet (kivéve bérbe adott, lízingbe adott ingatlan esetén).Arra a kérdésre, hogy a bérbe adott személygépkocsit mely székhely vagy telephely szerinti településen kell figyelembe venni, függ az alkalmazott megosztási módszertől. Amennyiben a tevékenységre leginkább jellemző módszer alkalmazása során szóba jön az eszközérték arányában való adóalap-megosztás (ez lehet a Htv. melléklete 1.2 vagy 2.1 pontja szerinti módszer), akkor a járműveket - a Htv. 3. számú melléklete 1.2 pontja szerint - ott kell figyelembe venni, ahol azt jellemzően tárolják. Bérbe adott személygépkocsi esetén, a bérbeadás időtartama alatt ez tipikusan akkor lehet a bérbeadó székhelye vagy telephelye, ha a bérlet rövid távú (1-2 nap, esetlegesen 1 hét). A jármű jellemző tárolása a bérbeadó esetén - hosszabb távú bérletnél, lízingnél - akkor értelmezhető, ha a bérlet megszűnik, és a gépkocsit vissza kell adni. Ez esetben annál a székhely vagy telephely szerinti önkormányzatnál kell a gépkocsit az eszközérték[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8347
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Személygépkocsi bérbeadásával kapcsolatos költségek elszámolása
Kérdés: "A" Rt. bérbe adja egyik személygépkocsiját "B" Kft.-nek, határozatlan időre. "B" Kft. tulajdonjogot nem szerez, erre opciós joga sincs. A forgalmi engedélybe nem került üzembentartóként bejegyzésre. Az üzemanyag (benzin) beszerzése az "A" Rt. üzemanyagkártyájával történik (a teljes saját flottára érvényes szerződés keretében), melyből a bérbe adott gépkocsi felhasználását továbbszámlázza "B" Kft.-nek. A megállapított bérleti díj nem tartalmazza a gépjármű-biztosítás és a súly adó összegét, de a bérleti szerződés szerint a bérlőt terheli ezek összege is a bérleti díjon kívül. Az "A" Rt. visszaigényelheti-e a változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) benzin beszerzésére jutó előzetesen felszámított áfát? Hogyan történjen a tulajdonos által fizetett gépjármű-biztosítás, a súlyadó továbbhárítása? Fel kell-e ezek összegére számítani az áfát? Melyik cégnek kell bevallani és megfizetni a magánhasználat miatti szja-t, munkaadói járulékot és eho-t?
Részlet a válaszból: […](1) bekezdésének c) pontja alkalmazandó, mely szerint nem vonható le az előzetesen felszámított áfa, ha az adóalany a terméket üzemanyagként közvetlenül személygépkocsi üzemeltetéséhez használja fel, hasznosítja. Ez esetben az áfával növelt üzemanyagköltség fedezetét a személygépkocsi bérleti díjának az üzemanyagköltséghez igazításával kell megteremteni. A tulajdonos által fizetett gépjármű-biztosítás díjának, a súlyadónak a közvetlen (ilyen címen történő) áthárítására nincs lehetőség (legfeljebb végleges pénzeszköz átadás-átvételével). Az Áfa-tv. 8. §-ának (2) bekezdése szerinti szolgáltatásnyújtás fogalmába - véleményünk szerint - belefér a gépjármű-biztosítás díjának, a súly adónak - mint szolgáltatásnyújtásnak - az áthárítása is, a 20 százalékos áfa felszámításával. Jobb megoldásnak tartjuk azonban azt, ha a személygépkocsi bérleti díját úgy határozzák meg, hogy az tartalmazza a gépjármű-biztosítás díjának és a súlyadónak is a fedezetét. Az Szja-tv. szerint a személygépkocsi magáncélú használata miatt keletkező cégautóadó fizetésére az a kifizető köteles, aki (amely) a magánszemély(ek) számára a magáncélú használatot biztosítja (lehetővé teszi). A cégautóadó fizetésére kötelezettnek a személygépkocsi tulajdonosát - ha a tulajdonos és az üzembentartó (üzemeltető) személye eltér, akkor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. augusztus 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2747