Bekerülési érték utólagos módosítása


A Befektető Kft. 2006-ban 95 egység ún. előzetes vételárért megvásárolta az Ingatlan Kft. 100 százalékos üzletrészét. Az adásvételi szerződés szerint a cégvásárlást követő 3. év végével elszámolásnak van helye, amikor megállapítják a végleges vételárat az eltelt 3 év folyamán realizált bérletidíj-bevételek, az adásvételkori mérleg utólagos korrekciói mértékének függvényében. A módosítások értékét plusz 5 egységre becsültük, amelyet az adásvétel időpontjával az üzletrész bekerülési értékére aktiváltunk. Az Ingatlan Kft. piaci értéken számba vett saját tőkéje 110 egység volt, a Befektető Kft. a 10 egységet negatív üzleti vagy cégértékként mutatta ki, amelyet 5 év alatt, 2006-2011 között számol el az eredmény javára. Az értékelési szabályzat értelmében az üzletrész bekerülési értékének minden utólagos – az eredeti bekerülési értékben figyelembe nem vett/vehető – módosítása jelentősnek minősül, és az üzletrész bekerülési értékét módosítja. Az Ingatlan Kft. 2007. évben beolvadt a Befektető Kft.-be. Ezáltal megszűnt az üzletrész, megmaradt a negatív üzleti vagy cégérték. 2009-ben megtörtént az Eladó és a Vevő közötti elszámolás egy szerződéskiegészítés keretében, amely a becsült 5 egység helyett 7 egység többletvételárat eredményezett. A felek megállapodtak abban, hogy az Eladó 4 egység engedményt ad, mert – időközben – az Ingatlan Kft.-ben terven felüli értékcsökkenést, értékvesztést kellett kimutatni, illetve céltartalékot kellett képezni. A 7 egység többletvételár és a 4 egység engedmény miatt a becsült 5 egységet 3 egységre kell csökkentenünk, és így a tárgyévben 2 egységgel több negatív üzleti vagy cégértéket kell kimutatnunk. Helyesen gondoljuk? Helyesen járunk el, ha a tárgyévben elszámoljuk a bevétel már eltelt 3 évre időarányosan jutó részét?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2009. november 12-én (209. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 4373

[…] figyelembevételével meghatározott (számított) saját tőke értéke közötti negatív különbözet. Az Ingatlan Kft. eszközeinek és kötelezettségeinek piaci értékét – természetesen – az Szt. előírásai szerint kellett megállapítani, és számítással, dokumentumokkal alátámasztani. Feltételezzük, hogy így történt, és a számítással alátámasztott módon az Ingatlan Kft. piaci értéken számba vett saját tőkéje 110 egység. Ez esetben viszont a negatív üzleti vagy cégérték nem 10 egység, hanem 15 egység, ezzel növelve az üzletrész bekerülési értékét, annak összege 110 egység lesz. A negatív üzleti vagy cégértéket pedig, ha kimutatták, annak a leírását az Szt. 45. §-ának (4) bekezdése alapján már 2006-ban el kellett kezdeni. (Ha csak 2009-ben kezdték el, akkor önellenőrzéssel módosítani kell a 2006-2008. éveket!) Az Ingatlan Kft. 2007-ben beolvadt a Befektető Kft.-be. A beolvadáskor az üzletrész bekerülési értékét (a 110 egységet) a saját tőkével szemben kell kivezetni. Mivel az Ingatlan Kft. megszűnt, a beolvadással egyidejűleg felül kell vizsgálni, hogy a beolvadást követően is fennállnak-e azok a körülmények, amelyek az Ingatlan Kft. vételekor az Ingatlan Kft. saját tőkéjének piaci értékét meghatározták. (Természetesen ezt a beolvadáskor is számítással kell alátámasztani és dokumentálni.) Amennyiben nem vagy csak részben teljesülnek a negatív üzleti vagy cégérték kimutatásának feltételei, akkor a negatív üzleti vagy cégértéket – az Szt. 141. §-ának (9) bekezdése szerint – meg kell szüntetni, illetve csökkenteni kell (növelni nem lehet!). (A végleges üzletrészvételár megállapításánál figyelembe vett körülmények – úgy tűnik föl - ezt indokolják.) A válaszadó számára gondot jelent az, hogy szerződéskiegészítés keretében 2009-ben módosítják a már nem létező üzletrész vételárát (7-4) 3 egységgel. […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.