Adó továbbszámlázása (áfa)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 226. számában (2010. augusztus 26.), 4678. kérdésszám alatt

Kérdés: Cégünk a nagy teljesítményű személygépkocsik adója tárgyát képező személygépkocsit lízingel. A lízingszerződés értelmében a lízingcég áthárítja az adót, áfával növelten kiszámlázta nekünk az adó összegét. Véleményem szerint ez a gyakorlat helytelen. Szerintem csak az áfa nélküli összeget terhelhetné cégünkre. Ha jogosan számlázza áfával az adót a lízingcég, akkor az áfa levonható az Áfa-tv. 124. §-ának (2) bekezdése alapján?
Válasz (részlet): […]vagy amely a naptári év első napján a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett tulajdonosa. Lízingbe vett személygépkocsi esetén - nyilvánvalóan - a lízingbe adó az adó alanya. Ebből következően, a lízingbe adónak kell bevallania, befizetnie és az egyéb ráfordítások között elszámolnia a lízingbe adott nagy teljesítményű személygépkocsik adóját is. Ez esetben érvényesíthető a hivatkozott törvény 35. §-a, mely szerint az adóalany levonhatja a fizetendő adó összegéből a személygépkocsi után a terhére az adóévre kivetett (járó) gépjárműadó összegét. Ha[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére